Hoppa till innehåll

Med brandriskbostad avses en bostad eller byggnad där man upptäckt en uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk. Vanligtvis förenas brandriskbostäderna av en stor mängd saker och föremål, som vid en eventuell eldsvåda orsakar kraftig och snabb spridning av elden. Dessutom kan en stor mängd föremål i värsta fall hindra de boende från att lämna bostaden eller försvåra räddningspersonalens verksamhet i objektet. Ofta saknar brandriskbostäderna även en fungerande brandvarnare, som i ett så tidigt skede som möjligt upptäcker en begynnande brand och varnar människorna i bostaden samt grannarna.

Andra exempel från brandriskbostäder:

  • Saker förvaras på spisen, i ugnen eller i omedelbar närhet av eldstaden
  • Saker förvaras eller kläder torkas i omedelbar närhet av bastuugnen
  • Felaktiga elinstallationer eller elapparater i bostaden
  • Boende använder eld vårdslöst (exempelvis rökning inomhus)
  • Upprepade tillbud som bland annat kan yttra sig som brännmärken

Myndigheterna har en anmälningsplikt som är fastställd i räddningslagen. Därutöver har alla medborgare rätt att vid behov göra en anmälan om olycksrisk. Ring alltid nödnumret 112 vid akuta nödsituationer.

Helsingfors stads räddningsverk utför tillsyn på basis av mottagna anmälningar om olycksrisk. På anmälningsblanketten ska du inte anteckna några särskiljande uppgifter, såsom adress eller namn på den boende. Vi ber om de uppgifterna när vi kontaktar anmälaren.

Läs mer

Anmälan för uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor

Jourhavande brandinspektören

Jourhavande brandinspektören 
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar klockan 9–11 och 12–14 eller per e-post på palotarkastaja@hel.fi vardagar klockan 9–15.

Om du har frågor om en specifik brandsyn, kontakta den brandinspektör som genomförde brandsynen. Kontaktuppgifter hittar du till exempel i brandsynsprotokollet.