Hoppa till innehåll

Ett skyddsrum är ett utrymme eller en byggnad som skyddar människor från explosions- och splitterpåverkan, byggnadsras, tryckvågor samt hälsofarliga ämnen och strålning. Skyddsrummen är utmärkta med ett internationellt märke med en blå triangel på orange botten. 

I Helsingfors finns cirka 5 500 skyddsrum med cirka 900 000 skyddsplatser. Antalet skyddsrum och skyddsplatser i staden är tillräckligt för att täcka skyddsbehoven för både stadigvarande invånare och dem som besöker staden samt befolkning som rör sig utomhus. 

Om skyddsrummet används för andra ändamål vid normala förhållanden ska det kunna iståndsättas för användning som skyddsrum inom 72 timmar. Utrustning och apparater för befolkningsskydd ska kunna tas i bruk inom samma tidsperiod. 

Under undantagsförhållanden ges information om att man ska förflytta sig till skyddsrum med den allmänna farosignalen och ett varningsmeddelande som läses i radiokanalerna, visas i tv-kanalerna och skickas med 112-mobilappen.

Fastighetsspecifika skyddsrum

Fastighetsspecifika skyddsrum som är byggda för dem som bor, arbetar eller visas i byggnaden är grunden för Helsingfors befolkningsskydd. Användningen av dem baseras på skyldigheten att bygga skyddsrum som fastställs i räddningslagen. 

Du kan ta reda på var ett fastighetsspecifikt skyddsrum finns genom att fråga fastighetens ägare eller disponent, eller kontrollera det i fastighetens räddningsplan. Ofta ligger skyddsrummet på källarvåningen och används under normala förhållanden exempelvis som förrådsutrymme. 

Byggnadens ägare eller innehavare har ansvaret för skicket och driftberedskapen av ett skyddsrum som befinner sig i byggnaden. Ägaren till skyddsrummet ser till att skyddsrummet och dess utrustning hålls i skick och att de verktyg och den utrustning som behövs för att underhålla skyddsrummet och för skyddssituationer finns i skyddsrummet. Skyddsrummet ska inspekteras årligen. Det ska även reserveras ett tillräckligt antal utbildad personal för skyddsrummets befolkningsskyddsuppgifter.

Bergskyddsrum

Helsingfors bergskyddsrum är allmänna skyddsrum och gemensamma skyddsrum eller kombinationer av dessa. De allmänna skyddsrummen består av bergskyddsrum som är byggda av staden för personer som bor, arbetar eller vistas samt rör sig utomhus i Helsingfors. De gemensamma skyddsrummen är bergskyddsrum byggda för flera fastigheter, som är avsedda för dem som bor eller arbetar i dessa fastigheter. 

Under normalförhållanden används bergskyddsrummen som exempelvis idrotts- och hobbyutrymmen samt parkeringshus. Även metrostationerna från Sörnäs till Gräsviken är utrustade med skyddsrumsutrustning, vilket betyder att de vid behov kan användas som allmänna skyddsrum. 

Räddningsverket samarbetar med flera aktörer inom tredje sektorn och hundratals utbildade frivilliga verkar inom befolkningsskyddsuppgifter. 

De allmänna skyddsrummen med adressuppgifter finns på Helsingfors stads servicekarta.