Hoppa till innehåll

Med evakuering avses förflyttning av befolkningen eller en del av befolkningen under myndighetsledning från ett område som hotas av fara till säkra områden. Den snävaste användningen av evakuering kan vara evakuering av invånarna i ett hus och den vidaste användningen kan vara att evakuera befolkningen från flera stadsdelar. Evakueringar planeras både för normala omständigheter och undantagstillstånd.

Evakuering vid olyckor

Vid normala förhållanden kan vi bli tvungna att evakuera människor på grund av eldsvåda, läckage av farliga ämnen, en allvarlig olycka eller annan situation som kräver evakuering. I sådana fall flyttas en begränsad mängd personer från deras stadigvarande bo- och vistelseplatser med beslut från den myndighet som leder räddningsverksamheten. Evakuering vid olyckor sker i allmänhet inom Helsingfors och baseras på stadens organisationer.

Evakuering vid hot om krig eller under krig

Under undantagsförhållanden kan vi bli tvungna att evakuera befolkning från flera stadsdelar samtidigt. En sådan omfattande evakuering kan komma i fråga som följd av militär kraftanvändning som riktas mot området eller hot om detta. Då fattar statsrådet beslutet om evakuering med förslag från inrikesministeriet. Under försvarstillstånd kan evakueringsbeslutet även tas av en militärmyndighet med områdesansvar. Räddningsverken genomför evakueringarna och informerar om evakueringsarrangemangen i sitt område.