Hoppa till innehåll

Befolkningsskydd är en humanitär verksamhet, vars syfte är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktionsförmåga i undantagsförhållanden. Räddningsmyndigheterna har en central operativ och samordnande roll i befolkningsskyddet. Inrikesministeriet leder och samordnar de nationella arrangemangen som räddningsväsendet har ansvar för. 

Räddningsmyndigheternas befolkningsskyddsuppgifter består av varnande av befolkningen, evakuering, skyddande i skyddsrummen samt släcknings- och räddningsverksamhet. Helsingfors räddningsverk har en bra beredskap för räddningsverksamhet även i krigstidsförhållanden. Vi har specialutbildade räddningsgrupper och nödvändig specialutrustning för ruinräddning och situationer med farliga ämnen. 

Förutom räddningsväsendet, är även de myndigheter som sköter uppgifter kring befolkningsskyddet också i normala förhållanden ansvariga för befolkningsskyddet. Man stärker emellertid informationsspridningen, samordningen och kommunikationen med hjälp av olika slags situationscentraler och kriskommunikation. Om det behövs beredskap inför allvarliga störningssituationer och befolkningsskyddet, meddelar och vägleder myndigheterna medborgarna i god tid och på många sätt. 

Undantagsförhållanden träder i kraft när republikens president tillsammans med statsrådet konstaterar att det råder undantagsförhållanden i landet. Vid undantagsförhållanden kopplade till krig eller hot om krig förbereder man sig för att myndigheterna evakuerar befolkning eller hänvisar människor till skyddsrum. Myndigheterna meddelar befolkningen om eventuella evakuerings- och skyddsbehov. 

I Helsingfors finns cirka 5 500 skyddsrum med cirka 900 000 skyddsplatser. Antalet skyddsrum och skyddsplatser är tillräckligt för att täcka skyddsbehoven för både stadigvarande invånare och dem som besöker staden samt befolkning som rör sig utomhus. 

Tredje sektorn, olika slags stiftelser och organisationer, är viktiga samarbetspartner för oss i ordnandet av befolkningsskydd. Vi har haft ett samarbete redan i flera årtionden och flera hundra utbildade frivilliga deltar i stadens befolkningsskyddsarbete. 

Befolkningsskyddet har en särskild ställning som fastställts med internationella avtal. Befolkningsskyddspersonal, -material och -lokaler åtnjuter särskilt skydd i beväpnade konflikter. Befolkningsskyddets symbol är en blå liksidig triangel på orange botten. 

Frågor om störningar, befolkningsskydd och frivillig beredskap besvaras av vår jourhavande brandinspektör (tfn 09 310 31203) vardagar klockan 9–11 och 12–14 samt per e-post klockan 9–15 på adressen palotarkastaja@hel.fi.