Hoppa till innehåll

Vi arbetar för att främja Finlands huvudstads samt dess invånares och besökares säkerhet. Vi bedömer stadens olycksrisker och förebygger olyckor samt bereder oss för olika slags nöd- och undantagstillstånd samt befolkningsskydd även vid undantagsförhållanden. Därtill minimerar vi verkningarna av olyckor genom de tjänster som räddningsverket och akutvården erbjuder.
Räddningsväsendet tillhör inrikesministeriets förvaltningsområde och nationella ledning, men tillhör organisatoriskt Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor (Sotepe). 
Helsingfors räddningsverk har två uppgiftshelheter:

  • Räddningsverkets lagstadgade uppgiftshelhet, vars innehåll definieras i räddningslagen och som finansieras av staten.
  • Tjänster som produceras åt Helsingfors stad och som inte omfattas av finansieringen från staten. Sådana tjänster är bland annat vissa uppgifter anslutna till befolkningsskydd och Helsingfors Räddningsskolas verksamhet. 

Helsingfors stads räddningsverks organisation
Helsingfors stads räddningsverk leds av räddningskommendör Jani Pitkänen.

Räddningsverket tjänster och deras ledare:

  • Räddnings- och akutvård: räddningschef Marko Rostedt
  • Riskhantering: riskhanteringschef Pekka Itkonen
  • Försörjningsberedskap: försörjningsberedskapschef Arto Kolehmainen

I Helsingfors räddningsverks ledningsgrupp ingår dessutom följande personer från social-, hälsovårds- och räddningssektorns förvaltningstjänster:

  • Ekonomi: ledande controller Sonja Ekholm
  • Planerings- och utvecklingsenheten: enhetschef Jarmo Koskela
  • Säkerhets- och beredskapskommunikation: enhetschef Anna Lehtiranta
  • Arbetsgivar- och välfärdstjänster: enhetschef Ani Sallinen

Verksamhetens grunder
Räddningsverkets verksamhet baserar sig på följande lagar, förordningar och avtal:

Räddningslagen
Beredskapslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Förordningen om prehospital akutsjukvård