Hoppa till innehåll

Första hjälpen-beredskap

Arrangören av en offentlig tillställning är skyldig att förse tillställningen med tillräcklig första hjälpen-beredskap. Det saknas ett entydigt antal första hjälpen-personer, utan antalet ska sättas i relation till antalet personer, riskerna och evenemangsområdets storlek. Vid antalet första hjälpen-personer och utbildningen av personerna ska hänsyn tas till särskilda risker för evenemanget, bland annat väderförhållanden, extremesporter, bilsport, svåra terrängförhållanden, stora trafikleder, avlägset läge och en ö eller ett vattendrag som evenemangsmiljö.
Första hjälpen-materialet ska också sett till arten och mängden sättas i relation till evenemangets art. Mediciner ingår i regel inte i första hjälpen-beredskapen. Av räddningsplanen eller planen för första hjälpen ska det framgå vem som ansvarar för första hjälpen-beredskapen och hur beredskapen att ge första hjälpen har ordnats. Vid behov fastställs ett närmare innehåll i första hjälpen-beredskapen i planen för första hjälpen.

Minimikrav

Nedannämnda minimikrav på första hjälpen-beredskap är indelade efter storleken på evenemang. Tillräckligheten av minimikraven bedöms av räddningsmyndigheten för området och den ansvariga läkaren för akutvården i området från fall till fall efter evenemangets art.
Evenemang med 200–2 000 personer ska ha en utsedd första hjälpen-ansvarig som har genomgått minst första hjälpen-kurs 1 eller motsvarande. Den övriga första hjälpen-personalen ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter i första hjälpen. En separat plan för första hjälpen behöver inte göras upp för evenemang med 200–2 000 personer, utan första hjälpen-beredskapen ska beskrivas i räddningsplanen för evenemanget.

Evenemang med 2 000–10 000 personer ska ha en utsedd första hjälpen-chef som har genomgått minst första hjälpen-kurserna 1 och 2 eller motsvarande. Första hjälpen-chefen ska ha erfarenhet av första hjälpen-verksamhet på evenemang. Den övriga första hjälpen-personalen ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter i första hjälpen-verksamhet på evenemang. En skriftlig plan för första hjälpen ska göras upp i fråga om hur första hjälpen ordnas, och planen ska bifogas till räddningsplanen.

På evenemang med mer än 10 000 personer ska första hjälpen-organisationen ha en utsedd första hjälpen-chef, som har genomgått minst första hjälpen-kurserna 1, 2 och 3 eller motsvarande eller alternativt minst första hjälpen-kurserna 1 och 2 eller motsvarande samt lämplig utbildning i hälsovård eller räddningsverksamhet. För evenemang med mer än 10 000 personer ska en skriftlig plan för första hjälpen göras upp i fråga om hur första hjälpen ordnas, och planen ska bifogas till räddningsplanen.

Chefen för första hjälpen-organisationen ska ha erfarenhet av ledning av första hjälpen-verksamhet på evenemang. Den övriga första hjälpen-personalen ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter i första hjälpen (i regel genomgått första hjälpen-kurserna 1 och 2 eller motsvarande) och erfarenhet av första hjälpen-verksamhet på evenemang. I fråga om evenemang med mer än 10 000 personer ska man förhandla om övergripande ordnande av första hjälpen med räddningsmyndigheten i området och via räddningsmyndigheten med den ansvariga läkaren för akutvården för att samarbetet mellan första hjälpen-organisationen, räddningsväsendet och akutvården ska löpa smidigt.