Hoppa till innehåll

Planering av elsäkerhet

På offentliga tillställningar behövs det ofta tillfälliga elinstallationer. Arrangören av tillställningen ska beakta elsäkerheten redan i planeringsfasen. Tillfälliga elinstallationer ökar risken för olyckor och brand.

Kontrollera följande i fråga om el

 • Elinstallationer har gjorts av en person eller ett företag som har uppfyllt behörighetsvillkoret.
 • Sladdar i passager och på utrymningsvägar är skyddade, till exempel med kabelrännor eller gummimattor eller så att de har lagts ner i marken eller lyfts upp.
 • Eldragningar och andra sladdragningar får inte medföra olägenheter och fara, inte ens för gång- och cykeltrafiken i områden utanför evenemangsområdet. Använd reflekterande material och varnande trafikmärken vid eventuell kabeldragning.
 • I utomhuslokaler används endast elsladdar som är avsedda att användas utomhus.
 • Elektriska anordningar som används utomhus ska vara skyddsjordade eller skyddsisolerade eller fungera med skyddsspänning. Under torra utomhusförhållanden är det tillfälligt möjligt att även använda skyddsjordade eller skyddsisolerade anordningar som är avsedda att användas inomhus. Då ska anordningar isoleras från jorden och skyddas mot regn och fukt.
 • Ett intyg om tillfälliga elinstallationer ska utfärdas och vara tillgängligt på evenemangsplatsen.

Följande ska beaktas i fråga om aggregat

 • Aggregat är installerade på ett tillräckligt avstånd från byggnader, konstruktioner, trafikleder och publikområden.
 • Vid användning av aggregat tillämpas de säkerhetsarrangemang som beskrivs i punkten Farliga kemikalier på offentliga tillställningar.
 • En handbrandsläckare av effektklass 34A183BC och en tillräcklig mängd absorptionsmedel ska placeras nära aggregat.

Energiavbrott

På offentliga tillställningar är det även bra att ha beredskap för eventuella avbrott i energidistributionen. Arrangören bör fundera på hur tillställningen kan avbrytas på ett säkert sätt vid avbrott i energidistributionen. I alla situationer ska det vara möjligt att lämna evenemangsområdet på ett säkert sätt.

Förbered dig på eventuella avbrott i energidistributionen

 • Belysningen på utrymningsvägarna ska säkerställas, till exempel genom utmärkning av utrymningsvägar med batterisäkring, med aggregat eller bärbara lampor.
 • För vägledning av människor finns till exempel megafoner eller en ljudanläggning som är säkrad med en separat energikälla.

Läs mer:

Farliga kemikalier på offentliga tillställningar
Elsäkerhet, Säkerhets- och kemikalieverket (på finska)