Hoppa till innehåll

Solpaneler på byggnadstak

Solpaneler är anknutna till arrangemang som ska beaktas för att trygga räddningsverksamheten. När man installerar solpaneler på ett byggnadstak, ska man kontrollera att panelerna inte utgör en väsentligt ökad risk för spridning av en brand i taktäckningen eller underlaget. Riskbedömningen kan bygga på solpanelernas och de använda installationsverktygens brandbelastning och brandegenskaper.

I nuläget tar förordningen om byggnaders brandsäkerhet (848/2017) endast ställning till gröna tak och solpaneler i motiveringspromemorian (28 §).

Säkerhetsarrangemang som ska beaktas för att räddningsverksamheten ska kunna säkerställas

Objekt som saknar automatiska brandlarmanläggningar

  • En säkerhetsbrytare ska installeras på takets släckningsväg, till exempel i ventilationsrummet eller elcentralen.
  • Säkerhetsbrytaren ska förses med varningstext och symboler om spänningen. Brytaren ska förses med anvisningar. En laminerad ritning av yttertaket och placeringen av solpanelerna ska fästas på väggen intill brytaren.
  • En skylt med texten Rakennuksen katolla aurinkopaneeleita, turvakytkin paikassa X – Solpaneler på byggnadstaket, säkerhetsbrytaren finns på X ska placeras på markplanet i trapphusen.

Objekt som är utrustade med automatiska brandlarmanläggningar

  • En säkerhetsbrytare ska installeras på takets släckningsväg, till exempel i ventilationsrummet eller elcentralen, nära brandlarmanläggningens manöverenhet.
  • Säkerhetsbrytaren ska förses med varningstext och symboler om spänningen. Brytaren ska förses med anvisningar. En laminerad ritning av yttertaket och placeringen av solpanelerna ska fästas på väggen intill brytaren.
  • En skylt med texten Rakennuksen katolla aurinkopaneeleita, turvakytkin paikassa X – Solpaneler på byggnadstaket, säkerhetsbrytaren finns på X ska placeras nära brandlarmanläggningen.

Av brandsäkerhetsskäl bör solpaneler inte installeras på gröna tak.

Läs mer:

9 § i räddningslagen 379/2011
Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017
Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje (Brandsäkerhetsanvisning för solenergisystem)(pdf)