Takaisin

Varautuminen turvaa, kun on häiriötilanne

Julkaisuajankohta 7.2.2024 10.43
Tiedote
Kolme tinapurkkia pöydällä.

Varautumispäivä 7.2. on hyvä päivä jakaa vinkkejä varautumisesta. Tänä vuonna päivän teemana on ”Varautuminen on yhteispeliä”. Teemalla halutaan tuoda esille viranomaisten ja kansalaisten roolit varautumisessa sekä muistuttaa siitä, että ihmisillä on oma vastuu kotitaloutensa varautumisesta mahdollisuuksiensa mukaan

Viranomaiset tekevät oman osansa, mutta silti jokaisen Suomessa asuvan on hyvä varautua myös itse. Kun on varautunut, elämä sujuu häiriötilanteessa kuten sähkökatkossa helpommin.

 

Miksi varautua?

Varautumisella…

- pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, kuten myrskyn tuhoja tai tulipalon syttymistä
- huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet, kuten maksujärjestelmien toimimattomuus
- valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta, kuten sähkökatkon pitkittyessä

Yksittäiset ihmiset ovat nyky-yhteiskunnassa yhä merkittävämmässä roolissa varautumisen ja siihen liittyvän tiedonvälityksen osana. Kotitalouksien varautumisesta on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin. Päivittäisiin ja poikkeuksellisiinkin vaaratilanteisiin varautuminen on luonnollista aloittaa jokaisen omista tiedoista ja taidoista sekä asuin- ja työympäristön turvallisuusjärjestelyistä. Jokainen voi varautua omassa kodissaan erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta. Kotona varautumisessa on tärkeä muistaa, että kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Lisäksi tulee huolehtia myös lähimmäisistä ja tarkistaa erityisesti ikäihmisten kotivara säännöllisesti.

Kotivaraan ja muuhun kotitalouksien varautumiseen saat neuvontaa pelastuslaitoksista, pelastusalan järjestöistä sekä kotitalous- ja neuvontajärjestöistä.

Lue lisää 72tuntia.fi 

Pohjois-Savo

Uusimmat