Takaisin

Varautuminen on yhteispeliä

Julkaisuajankohta 7.2.2024 13.20
Tiedote
Miten varaudut kotona? Lisätietoa löydät nettiosoitteesta 72tuntia.fi

Varautumisella niin viranomaiset, yritykset kuin asukkaat ovat paremmin valmistautuneita erilaisiin häiriö- ja uhkatilanteisiin. Asukkaiden tulisi varautua pärjäämään kotona esimerkiksi sähköjen tai vedentulon katkettua vähintään kolme vuorokautta eli 72 tuntia.

Häiriötilanteet voivat johtua esimerkiksi voimakkaasta sää-ilmiöstä, kuten myrskystä, onnettomuudesta, kuten ympäristövahingosta, tai tahallaan aiheutetusta häiriöstä, kuten tietoliikennekatkosta.

Viranomaiset huolehtivat väestön perushuollosta, huoltovarmuudesta ja yhteiskunnan toimintakyvystä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Viranomaiset vastaavat myös väestönsuojelusta.

Kotivarasta turvallisuuden tunnetta

Omatoimisessa varautumisessa tärkeintä on veden ja elintarvikkeiden kotivara, niin ihmisille kuin esimerkiksi lemmikeille. Varastossa kannattaa olla pitkään säilyviä elintarvikkeita, joita ei tarvitse erikseen valmistaa. Vettä tulee varata vuorokaudessa noin 2 litraa käyttäjää kohden. Juomaveden hakua varten on hyvä olla puhtaita, kannellisia ämpäreitä tai korkillisia kanistereita. 

Erilaisten maksuvälineiden käyttömahdollisuus tuo turvaa maksuliikennehäiriöissä. Tilejä ja maksukortteja kannattaa olla useammassa pankissa. Saatavilla on hyvä olla aina vähän käteistä, vaikka muutoin käyttäisikin digitaalisia maksuvälineitä.

Myös patteriradiot, kännykän akkupankit ja ilman sähköä toimivat varavirta- ja lämmönlähteet ovat tarpeellisia. 

Kotoa tulee löytyä välttämättömät lääkkeet, särkylääkkeet, sidetarpeet ja desinfiointiaineet. Radioaktiivisen säteilyn varalta varastossa on hyvä olla myös joditabletteja, mutta niitä tulee ottaa vain viranomaisen kehotuksesta.

Väestöhälytysjärjestelmä ja 112 Suomi -sovellus

Vaaratilanteessa asukkaita tiedotetaan monikanavaisella hälytysjärjestelmällä. Siihen kuuluvat radio, tv, teksti-tv, 112-sovellus sekä ulkona olevat väestöhälyttimet, joita on lähinnä tiheän asutuksen alueilla. 

Kaikkien Suomessa asuvien olisi hyvä ladata kännykkäänsä 112 Suomi -sovellus, koska se auttaa paitsi avun hälyttämisessä ja avunpyytäjän paikantamisessa, monissa muissakin häiriötilanteissa. Hätäkeskuslaitos julkaisee sovelluksen kautta viranomaisten välittämät vaaratiedotteet, muut viranomaistiedotteet sekä liikennetiedotteet. Uusimpana tietona 112 Suomi -sovellukseen on tuotu myös ohjeet varautumiseen ja häiriötilanteissa toimimiseen.

Väestönsuojelun yksi osa ovat suojatilat

Yksi osa väestönsuojelua ovat väestönsuojat. Taloyhtiöillä on yleensä oma väestönsuoja tai yhteissuoja muiden taloyhtiöiden kanssa ja lisäksi työpaikoilla ja erilaisilla laitoksilla on omia suojia. Yleisiä väestönsuojia on vähemmän, lähinnä suurimmissa kunnissa, ja ne on tarkoitettu esimerkiksi ulkona liikkuvien suojaamiseen. Pientaloissa asukkaiden tulee itse vastata suojatoimista. 
 
Normaalioloissa suojatiloja käytetään usein varastoina tai harrastustiloina. Tilojen kunnossa- ja ylläpitovastuu on kiinteistön omistajalla ja lain mukaan suojan käyttöönottoon on aikaa 72 tuntia viranomaisen antamasta määräyksestä. Tässä ajassa suoja tyhjennetään ylimääräisestä tavarasta ja varustetaan suojakäyttöön.

Hätätilanteessa suojaudutaan sisätiloihin, ensisijaisesti omaan kotiin, tai siirrytään väestönsuojaan vain viranomaisten käskystä. Jos suojautumista edellyttävä vaara uhkaa, lähtökohtana on, että asukkaat siirrettäisiin turvallisempaan ympäristöön muualle, kuin väestönsuojiin.

Mahdolliset evakuoinnit koskettaisivat koko yhteiskuntaa

Sisäministeriö on julkaissut uuden ”Evakuointien suunnittelu- ja toimeenpano-ohjeen”. Vaikka Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa, siihenkin on varauduttava. Samalla tavoin kuin Suomea varaudutaan puolustamaan aseellisesti, varaudutaan myös väestöä suojaamaan sodan vaikutuksilta.

Evakuoinnit ovat yksi keino väestön suojaamiseen sodan vaikutuksilta. Toinen keskeinen keino suojata ihmisiä on suojautuminen väestönsuojiin ja muihin mahdollisimman hyvän suojan antaviin tiloihin.

Viranomaiset antavat tarvittaessa väestölle tarkemmat toimintaohjeet evakuoinneista tai suojautumisesta aina tilanteen mukaan.

Lisätietoa varautumisesta

72 tuntia -sivusto https://72tuntia.fi/ 
Varautumisen ohjeita pelastustoimi.fi-sivustolla https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen
Sisäministeriön tiedote evakuointiohjeesta https://pelastustoimi.fi/-/1410869/viranomaisten-on-varauduttava-myos-epatodennakoisiin-skenaarioihin

Uusimmat