Takaisin

Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 6.9.2023

Julkaisuajankohta 4.9.2023 8.48
Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 6.9. käsitellään muun muassa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus 2/2023, palvelutasopäätöksen luonnoksen esittely ja lähettäminen lausuntokierrokselle, talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma sekä aloite nuorisovaltuustojen edustuksesta pelastuslautakunnassa

Talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, pelastustoimesta, ensihoidosta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista. Suurin vaikutus talousarvioon on kunta- ja hyvinvointialan sopimuskorotuksilla, johon on varattu 4,0 %. Seuraavaksi merkittävimmät muutokset liittyvät ajoneuvokaluston hankintaan. Investointisuunnitelman mukaisesti vuonna 2024 uusitaan 22 henkilöautoa, josta muodostuu 300 000 € kustannus. Lisäksi tehdään 5 pelastusyksikön korvaushankinta, mikä lisää leasingkuluja 450 000 €. Lautakunnalle esitetään, että se lähettää talousarvion ja alustavan toimintasuunnitelman luonnoksen lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, sillä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii sekä Vantaa-Keravan että Keski-Uudenmaan  hyvinvointialueiden pelastuslaitoksena.

Myös palvelutasopäätöksen luonnos esitetään lähetettäväksi lausuntokierrokselle. Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasopäätöksessä päätetään molempien hyvinvointialueiden pelastustoimen palveluista ja niiden kohdentamisesta. Palvelutasopäätös kattaa erikseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan sekä pelastustoimen viranomaisten vastuulla olevaan väestönsuojeluun varautumisen palvelut. Palvelut on suunniteltu siten, että ne toteutuvat yhdenvertaisesti koko toimialueella ja palveluiden saatavuutta seurataan osana palveluiden omavalvontaa. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätös ja riskianalyysi ovat salassa pidettäviä (JulkL 621/1999 24 § 1 mom. 8 k). Palvelutasopäätöksestä valmistellaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustokäsittelyä varten julkinen versio. 

Keski-Uusimaa

Uusimmat