Takaisin

Vaativien tilanteiden joukkue valmiudessa erityistilanteita varten

Julkaisuajankohta 19.4.2024 14.38
Tiedote
Palomestari Eero Aho istuu hydrokopterin penkillä paloaseman kalustohallissa.

Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen ja lisääntyneiden sään ääri-ilmiöiden vuoksi myös Etelä-Savon pelastuslaitoksella on tunnistettu tarve kouluttaa henkilöstöä poikkeuksellisen vaativiin ja pitkäkestoisiin onnettomuustilanteisiin. Tätä varten pelastuslaitokselle on perustettu vaativien tilanteiden joukkue.

Palomestari Eero Aho koordinoi joukkueen koulutus- ja harjoitussuunnittelua ja toteutusta.

–    Vaativia tilanteita ovat esimerkiksi laajamittaiset maastopalot ja suuret kemikaalionnettomuudet. Pelastuslaitoksella on jo nyt hyvä toimintakyky näissä onnettomuuksissa, mutta haluamme edelleen kehittää valmiutta ja osaamistamme niitä varten, Aho kertoo.

Vaativien tilanteiden joukkueeseen valitut henkilöt pääsevät harjoittelemaan tietoja ja taitoja, joita ei ole mahdollista kouluttaa koko pelastuslaitoksen henkilöstölle. Koulutuksissa hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta, esimerkiksi rauniopelastustoiminnan kehittämiseksi.

Joukkue koostuu kolmesta pelastusryhmästä. Jokaiselle ryhmälle nimetään ryhmänjohtaja sekä varajohtaja. Tämän lisäksi jokaiseen ryhmään nimetään vastuupalomestari, joka osaltaan tukee ryhmälle kuuluvaa koulutussuunnittelua. Harjoituksissa ja operatiivisessa toiminnassa joukkuetta ohjaa erikseen nimetty joukkueenjohtaja. 

–    Joukkueen toiminta käynnistyy toukokuussa, jolloin käymme läpi ryhmän organisoitumista, koulutuksia ja harjoituksia sekä työstämme yhdessä alustavaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2025. Syyskuussa joukkue osallistuu Puolustusvoimien vetämään paikallispuolustusharjoitukseen Pieksämäellä, jossa on tarkoitus harjoitella rauniopelastusta, Aho sanoo.

Kun joukkue muodostettiin, siihen haluttiin saada monipuolista ja kokonaisvaltaista osaamista. Joukkueeseen kuuluu kaikkiaan 32 pelastusalan ammattilaista. Mukana on pelastajia, palomestareita sekä huolto- ja tukitehtävistä vastaavia henkilöitä. 

Henkilöstö on ollut hyvin kiinnostunutta ja motivoitunutta jo hakuvaiheessa. Osallistujia ei tarvinnut kauheasti kalastella, Aho kertoo.

Pelastuslaitokselle on tilattu suojavarusteita, kuten liivejä ja kypäriä, jotka on tarkoitettu normaaliin käyttöön pelastustehtäville, mutta ne palvelevat myös vaativien tilanteiden joukkueen tarpeita. Varusteet jaetaan Etelä-Savon pääpaloasemaryhmille Mikkeliin, Pieksämäelle ja Savonlinnaan. Niitä on tarkoitus käyttää tehtävillä, joissa väkivallan uhka on mahdollinen. Kun joukkueen toiminta on saatu käyntiin, esille voi tulla myös muita varustetarpeita. Pelastuslaitokselle on tulossa myös uusi raivausauto.

Palomestari Eero Aho hydrokopterin penkillä paloaseman kalustohallissa.

Uusimmat