Takaisin

Tulvat nousemassa Etelä-Savossa harvinaisen korkealle

Julkaisuajankohta 15.4.2024 15.29
Tiedote
Kuvituskuva. Joki on tulvinut tielle.

Lämmin sää on saanut lumet sulamaan nopeasti Etelä-Savossa ja vettä on nyt paljon liikkeellä. Lumien nopea sulaminen on saanut vesistöt tulvimaan ja kevään vesisateet ovat edelleen kiihdyttäneet tulvien nousua. Vesitilanteen kehittymistä kannattaa nyt seurata ja käydä tarkistamassa tilanne omalla rantakiinteistöllä.

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa:

Lämmin sää on saanut lumet sulamaan nopeasti Etelä-Savossa ja vettä on nyt paljon liikkeellä. Lumien nopea sulaminen on saanut vesistöt tulvimaan ja kevään vesisateet ovat edelleen kiihdyttäneet tulvien nousua. Vedenpinnat ovat nousseet paikoin voimakkaastikin ja virtaamat ovat suuria. Useat järvet ovat ajankohdan ennätyskorkeudessa. Pienemmät vesistöt saavuttavat tulvahuippunsa todennäköisesti jo tällä viikolla.

Vesitilanteen kehittymistä kannattaa nyt seurata ja käydä tarkistamassa tilanne omalla rantakiinteistöllä. Rannalta kannattaa kerätä irtotavara suojaan sekä tarkistaa laitureiden ja veneiden kiinnitykset. Alimmat rantarakennelmat saattavat kastua tai kellareihin mennä vettä. Myös matalat rantatiet voivat jäädä tulvaveden alle. Niillä ajamista on syytä välttää.

Mäntyharjun Pyhävesi ja Kallavesi nousemassa harvinaisen korkealle

Mäntyharjun Pyhävesi ja Kallavesi on jo lähellä ennustettua tulvahuippuaan. Vedenpinnan ennakoidaan nousevan vielä 5–10 senttimetriä. Mikäli arvio toteutuu, Pyhäveden ja Kallaveden vedenpinta on ollut näin korkealla viimeksi 1950-luvulla.

Ylempänä vesireitillä ennakoidaan myös tavanomaista suurempia tulvia. Kyyvesi on noussut voimakkaasti ja tulvasta ennakoidaan tavanomaista suurempaa. Vedenpinnan ennakoidaan nousevan vielä todennäköisesti 20–30 cm toukokuulle mentäessä. Tällaisia tulvakorkeuksia ei ole tavattu Kyyvedellä sitten 1980-luvun.

Suuresta juoksutuksesta huolimatta säännöstellyn Puulan vedenpinta on nousussa. Nousua ennakoidaan vielä todennäköisesti 20–30 cm toukokuun puoliväliin mennessä. Kevään sademäärät vaikuttavat vielä Puulan lopulliseen tulvakorkeuteen. Suuri juoksutusmäärä on nostanut alapuolisten vesistöjen vedenkorkeutta.

Saimaa on kääntynyt nousuun

Vuoksen vesistöalueella Saimaa on miltei 60 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Saimaa on lisäjuoksutuksista huolimatta lähtenyt nousuun ja pinnan ennakoidaan olevan kesäkuussa todennäköisesti 30–50 cm nykyistä korkeammalla.

Pienemmistä havaintoasemista Sulkavan Lohnanjärvi ja Halmejärvi ovat nousemassa 2000-luvun ennätyskorkeuteen.

Varaudu mahdolliseen tulvaan jo etukäteen

Tämänhetkisten ennusteiden perusteella kevättulva tulee olemaan tavanomaista korkeampi, joka rantakiinteistöjen omistajien on syytä ottaa huomioon ja huolehtia, että rakennuksille ei pääsisi syntymään tulvavahinkoja. Ympäristöhallinto on laatinut ohjeistuksen siitä, kuinka tulvaan voi varautua ja tehdä omatoimisesti suojauksia rakennusten kastumisen estämiseksi: Kodin suojaaminen tulvalta | Vesi.fi. Tulvavahinkojen korvaaminen on nykyisin vakuutuspohjaista. Lue lisää tulvavahinkojen korvaamisesta: Tulvavahinkojen korvaaminen | Vesi.fi
 

Tämä tiedote on Etelä-Savon ELY-keskuksen laatima ja se on luettavissa myös STT-infossa.

Etelä-Savo

Uusimmat