Takaisin

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöä valmiussiirrolla Portugalissa

Julkaisuajankohta 20.9.2023 21.38
Tiedote
Pelastajia jonossa.

Etelä-Euroopan maastopalotilanne on muuttunut viime vuosina erittäin haasteelliseksi ilmastonmuutoksen vuoksi, lisäksi muut sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet.

Maastopalojen riskin odotetaan kasvavan tulevaisuudessa myös muualla Euroopassa ja tämän vuoksi Itä-Suomen pelastuslaitokset (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) ovat perustaneet yhteisen maastopalomuodostelman. Maastopalomuodostelman varustamiseen ja kehittämiseen on saatu rahoitusta EU:lta. Muodostelma tullaan sertifioimaan osaksi EU:n pelastuspalvelumekanismin avustuspoolia vuoden 2024 aikana. Muodostelman avulla parannetaan kansainvälisten toimintavalmiuksien lisäksi kansallista ja alueellista valmiutta maastopalojen sammuttamiseen.

Portugali pyysi Suomelta apua maastopalojen hallintaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Valmiussiirtoihin osallistuu pelastajia useista EU-maista ja niihin osallistumisesta on sovittu ennen maastopalokautta. Pelastushenkilöstön tehtävänä on avustaa ja tukea paikallisia viranomaisia maastopalojen sammuttamisessa sekä saada oppia kansallisen toiminnan kehittämiseen. EU toteutti tänä vuonna valmiussiirtoja Portugalin lisäksi Kreikkaan ja Ranskaan. Suomi osallistui vuonna 2022 valmiussiirtoon Kreikassa.

Itä-Suomen pelastuslaitosten maastopalomuodostelman henkilöstöä osallistui Portugalin valmiussiirtoon 15.8 – 15.9.2023 välisenä aikana. Kaikkiaan Suomesta osallistui 48 pelastustyöntekijää, kahdessa kahden viikon rotaatiossa. Pohjois-Savon pelastuslaitokselta valmiussiirtoon osallistui yhteensä 11 pelastustyöntekijää, joista seitsemän oli päätoimista henkilöstöä ja neljä sopimushenkilöstöä.

Suomen henkilöstö toimi valmiussiirron aikana osana Civil Protection Special Forcea (FEPC), joka on erikoistunut mm. maastopaloihin ja niiden analysointiin, vesipelastukseen sekä maastopelastamiseen. Ryhmä on osallistunut kansainvälisiin avustustehtäviin ympäri maailmaa. Valmiussiirron asemapaikkoina toimivat FEPC:n tukikohdat Almeirimissa, Sobreira Formosassa ja Trancosossa. Toisen rotaation aikana Portugalissa oli valmiussiirrossa pelastustyöntekijöitä myös Latviasta.

Maastopalomuodostelma sai valmiussiirron aikana koulutusta maastopalojen sammuttamiseen liittyvistä tekniikoista ja taktiikoista sekä analysointitoiminnasta. Lisäksi henkilöstö pääsi tutustumaan alueella oleviin johtokeskuksiin ja lentosammutustukikohtiin. Suomalaiset pitivät koulutusta portugalilaisille muun muassa pelastustoimen koulutusjärjestelmästä, suojavarusteita sekä muodostelman ensihoitovalmiuksista. Saatujen oppien avulla saadaan tulevaisuudessa kehitettyä muodostelman valmiutta ja toimintaa.

Valmiussiirron aikana muodostelma osallistui kahdeksaan maastopaloon. Maastopaloista suurimmat olivat Nelaksen ja Guardan alueilla. Nelaksen paloalue oli laajuudeltaan yli 1000 hehtaaria ja Guardan palo 150 hehtaaria, näille tehtäville osallistui satoja pelastajia ja ajoneuvoja sekä useita ilma-aluksia. Tehtäviltä suomalaiset saivat ainutlaatuista kokemusta ja osaamista laajojen, nopeasti leviävien ja vaikeassa maastossa olevien maastopalojen sammuttamiseen. Vaikuttavaa oli myös nähdä pelastustoimintaan liittyvien tukitoimintojen erittäin hyvä organisointi ja toteutus.

Suomalaisten pelastajien osaamista arvostettiin Portugalin viranomaisten toimesta ja yhteistyötä heidän kanssaan tullaan jatkamaan tulevaisuudessa. Valmiussiirto huomioitiin myös Portugalin Suomen suurlähettilään Satu Suikkari-Kleven toimesta, joka järjesti virka-asunnollaan tilaisuuden, johon osallistui toisen rotaation henkilöstön lisäksi Portugalin Sisäministeriön valtiosihteeri Patricia Gaspar, ANEPC komentaja Miguel Gruz ja FEPC:n apulaiskomentaja Marco Pires.

Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut muiden pelastuslaitosten kanssa tuottamaan valmiutta EU:n pelastuspalvelumekanismille, joka sertifioinnin jälkeen tulee kestämään seitsemän vuotta. Valmiuden ylläpitäminen tulee edellyttämään henkilöstön koulutusta, tekniikoiden, taktiikoiden ja varustuksen kehittämistä sekä tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen pelastuslaitosten ja EU:n pelastuspalvelumekanismin kanssa. 

Pohjois-Savo

Uusimmat