Takaisin

Pohjois-Savon alueellisen riskiarvion päivitys tehtiin yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa

Julkaisuajankohta 29.5.2023 22.00
Tiedote
Pelastuslaitoksen hihatunnus ja savua.

Pohjois-Savon alueellinen riskiarvio 2023 on julkaistu 16.5.2023. Julkaisu löytyy osoitteesta: https://sisainenturvallisuus.fi/alueelliset-riskiarviot

Alueellisen riskiarvion valmistelua varten Pohjois-Savossa koottiin laaja-alainen työryhmä. Valmistelutyössä oli mukana varautumisesta vastaavia alueen viranomaisia, kuntien, elinkeinoelämän sekä järjestöjen edustajia. Alueellisen riskiarvioprosessin tavoitteena oli muodostaa toimijoiden yhteinen riskikäsitys alueellisen häiriösietokyvyn sekä häiriötilanteiden hallinnan kehittämiseksi. Alueellinen riskiarvioprosessi on ollut oleellinen osa alueellista varautumisyhteistyötä, jonka lopputuloksena Pohjois-Savon varautumisvelvolliset toimijat laativat Pohjois-Savon alueellinen riskiarvio -asiakirjan alueen toimijoille varautumisen yhteistoiminnan ja valmiussuunnittelun pohjaksi. 


Alueelliset riskiarviot muodostavat yhdessä kansallisen riskiarvion kanssa valtakunnallisen riskiarviokokonaisuuden, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu. Kansallisesti ja alueellisesti arvioidut riskit muodostavat perustan sille, millaisiin riskeihin on varauduttava. 
Tavoitteena on, että alueellista riskiarviota hyödynnetään Pohjois-Savon alueella varautumisen suunnittelussa. Alueellisen riskiarvion tarkoituksena on keskittyä sellaisiin alueellisesti merkittäviin riskeihin, joiden hallitseminen edellyttää normaalista poikkeavaa toimintaa ja, joiden vaikutukset alueellisella tasolla ovat merkittäviä. 


Pohjois-Savon alueellinen riskiarvio on laadittu alueellisten riskiarvioiden menetelmäohjeen mukaisesti. Riskiarviotyössä tunnistettiin 7 riskiteemaa, joiden sisälle luotiin yhteensä 22 riskiskenaariota tunnistetuista alueellisesti merkittävistä tapahtumista. Merkittävimmiksi alueella tunnistetuiksi riskiteemoiksi arvioitiin muun muassa luonnon aiheuttamat onnettomuudet ja sään ääri-ilmiöt, suuronnettomuudet, infrastruktuurin häiriöt sekä terveysturvallisuuden häiriöt.


Lisätietoja Pohjois-Savon alueelliseen riskiarvioon liittyen


Lauri Holappa
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Pohjois-Savon pelastuslaitos
puh. 044 7188 103
lauri.holappa@pshyvinvointialue.fi 
 

Pohjois-Savo

Uusimmat