Takaisin

Pohjois-Savossa vedenkorkeudet eivät ylitä kriittistä rajaa – pelastuslaitos seuraa tilannetta

Julkaisuajankohta 15.5.2024 13.23
Tiedote
Rantamaisema.

Pohjois-Savossa Kallaveden vedenpinnan tasot näyttäisivät tämänhetkisen ennusteen mukaan pysyvän korkealla, mutta eivät kuitenkaan ylittävän kriittistä raja-arvoa. Paikallisia eroja voi kuitenkin olla, jonka vuoksi vesistöjen vedenpintojen korkeutta on kiinteistön omistajien syytä seurata aktiivisesti.

Esimerkiksi Sonkajärven alueella vedenpinta on kohonnut nopeasti jatkaen edelleen nousuaan.

Vesi.fi-karttapalvelu

Pelastuslaitoksilla ei ole resursseja tulvasuojata kiinteistöjä. Kiinteistön omistajan tulee arvioida, onko rakennus kastumisvaarassa, jos vesi nousee vielä 25–30 senttimetriä. Rantojen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajien on tärkeää perehtyä ennalta tulvasuojaamisen ohjeistuksiin.

Tällä hetkellä Pohjois-Savon maakunnan alueen tulvavesikorkeudet mukailevat vuosien 2012 sekä 2018 tulvavesikorkeuksien tasoa.

Tulvasuojaus on kiinteistön omistajan vastuulla – näin voit varautua

Rantakiinteistön omistajan tulee seurata tulvatilannetta omalla kiinteistöllään sekä huolehtia tarvittaessa tulvasuojauksesta. Kiinteistön omistajan tulee rakennuksen lisäksi huolehtia irtotavaroiden suojauksesta sekä tarkistaa laitureiden ja veneiden kiinnitykset asianmukaisiksi.  On myös mahdollista, että rantojen läheisyydessä kulkevat matalat tiet, kuten mökkitiet, voivat joko kokonaan tai paikoin jäädä tulvaveden alle, mikäli vedenpinta nousee merkittävästi. Vesien pehmentämillä tai osittain sortuneilla teillä ajamista tulee myös välttää.

Kodin suojaaminen tulvalta

Kiinteistön omistajan on tärkeää myös varmistaa, että koti- ja kiinteistövakuutukset ovat mahdollisten tulvavaurioiden osalta kunnossa. Vakuutusten on tärkeä sisältää tulvaturvan, jos kiinteistö sijaitsee tulvariskialueella.

Äkillisissä hätätilanteissa voi soittaa numeroon 112.

Pohjois-Savo

Uusimmat