Takaisin

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat

Julkaisuajankohta 2.2.2023 12.51
Tiedote
Ensihoitajan ja palomiehen työtakkien selkämykset. Ensihoitajan takissa teksti ensihoito, palomiehen sammutustakissa numero 112.

Vuoden 2022 tilastomerkintöjen mukaan pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat, mikä johtui ensihoidon tehtävämäärien kasvusta. Pelastustehtävät puolestaan laskivat hieman. Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2022 erilaisiin pelastustoimen ja ensihoidon tehtäviin 182 kertaa vuorokaudessa. Tehtäviä oli kaikkiaan 66 342 (65 123 tehtävää vuonna 2021).

Pelastustoimen tehtäviä oli 9032. Vuoteen 2021 (9325) verrattuna tehtävien määrä väheni 293:lla. Ensihoidon tehtäviä oli 57 310 (55 798), mikä on 1512 tehtävää enemmän kuin edellisvuotena. Eniten pelastustoimen tehtäviä oli elokuussa (1111). Rauhallisinta oli huhtikuussa (619). Vilkkain viikonpäivä oli lauantai (1521) ja rauhallisin päivä oli sunnuntai (1108).

Liikenneonnettomuudet sekä tarkistus- ja varmistustehtävät vähenivät

Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 2942 (3136). Näistä automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia hälytyksiä oli 1499 (1572). Palovaroittimien tarkistustehtäviä oli 457 (553). Muut tarkistus- tai varmistustehtävät olivat vähentyneet 25:llä. 986 (edellisvuonna 1011).

Liikenneonnettomuudet vähenivät ja niitä oli 1 644, mikä on 42 tehtävää vähemmän kuin edellisvuonna. Tulipaloja oli viime vuonna 1 030, eli 32 vähemmän kuin edellisvuotena. Rakennuspalot ja -vaarat olivat lisääntyneet 52:lla. Nyt niitä oli 508 (456 vuonna 2021). Rakennuspalovaaroja oli 341 (297) ja rakennuspaloja 167 (159). Rakennuspalovaara on palosta, kuumenemisesta tai kärähtämisestä syntynyttä näkyvää savua, josta olisi voinut kehittyä rakennuspalo, mutta ei ole levinnyt rakenteisiin.

Lähes puolet tulipaloista syttyy ihmisen toiminnasta

Ihmisen toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli 471 (487 vuonna 2021). Koneesta tai laitteesta aiheutuneita tulipaloja oli 329 (325). Palovaarallinen aine aiheutti 15 tulipaloa (10).

Luonnontapahtuman aiheuttamia tulipaloja oli 46 (5). Eläimestä johtuvia tulipaloja kirjattiin 6 (2). Tulipaloa muun syyn takia tai syytä ei voi arvioida syttyi 165 tulipaloa (181). Ensivastetehtävät vähenivät. Nyt niitä oli 1106 (1 189 vuonna 2021). Ensivastetehtävä on tehtävä, jossa ambulanssin lisäksi potilaan luokse lähetetään pelastuslaitoksen pelastusyksikkö (paloauto) joko avustamaan tehtävässä tai lähimpänä yksikkönä.

Pirkanmaalla yksi palokuolema

Pirkanmaalla tulipaloissa menehtyi yksi henkilö Vesilahdella (3 vuonna 2021). Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastettuja ihmisiä oli 75. Pelastuslaitos evakuoi ja saattoi turvaan kaikkiaan 88 henkilöä eri tyyppisissä vaara- tai onnettomuustilanteissa.

11 suuronnettomuutta

Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos onnettomuudessa kuolee 5 henkilöä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhoutuu 500 000 euron arvosta. Suuronnettomuuksiksi luokiteltavia tulipaloja, joissa omaisuutta tuhoutui yli 500 000 euron edestä, oli Pirkanmaalla 11, kun niitä edellisvuonna oli 3 (Akaa, Mänttä-Vilppula, Kangasala, Punkalaidun 2, Ikaalinen, Sastamala, Nokia 2, Tampere 2).

Valvontatoiminnalla ehkäistään onnettomuuksia

Pelastuslaitos pyrkii vähentämään onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja valvontatoiminnalla. Valvontatoimintaa kohdennetaan riskiperusteisesti sekä asuinrakennuksiin että yritys- ja laitoskohteisiin säännöllisin määrävälein. Säännöllisen valvonnan lisäksi suoritetaan valvontaa tarpeen mukaan esim. rakennusten käyttöönottoon, toiminnan ja riskitason muuttumiseen tai vaarallisten kemikaalien käyttöön liittyen.

Asuinrakennusten valvonnassa ensisijainen valvonnan muoto on paloturvallisuuden itsearviointi. Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tavoitettiin 14 925 pientaloa, 247 rivitaloyhtiötä ja 361 kerrostaloyhtiötä. Em. kohteisiin suoritettiin pelastuslaitoksen toimesta lisäksi 2 071 määräaikaista palotarkastusta. Muihin kuin asuinrakennuksiin määräaikaista valvontaa kohdennettiin 1 672 kohteeseen. Näissä kohteissa valvonta suoritettiin pääosin määräaikaisina palotarkastuksina, mutta valvonnassa hyödynnettiin tarkoituksenmukaiselta osin myös paloturvallisuuden itsearviointia. Suurimmat valvotut kohderyhmät olivat teollisuus- ja varastorakennukset, kokoontumis- ja liiketilat sekä hoito- ja majoitusalan rakennukset.

Muuta kuin määräaikaista valvontaa suoritettiin 3 494 kpl ja asiakirjavalvontaa 1 986 kpl.
Valvontatoimintaan liittyviä lausuntoja annettiin 652 kpl.

Pirkanmaalaisten turvallisuustietoa lisättiin - netti ja some mukana turvallisuusviestinnässä

Ihmisten asenteisiin vaikuttamalla voidaan ehkäistä monta tulipaloa, onnettomuutta ja muuta vahinkoa. Pirkanmaan pelastuslaitos panostaa turvallisuusviestintään, jolla pyrimme lisäämään ihmisten turvallisuustietoutta. Turvallisuusviestinnän eri tapahtumissa tavoitettiin lähes 74 000 kansalaista.

Pirkanmaan pelastuslaitos käyttää sosiaalisen median kanavia monipuolisesti tukemaan turvallisuusviestintää ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Pelastuslaitos toimii aktiivisesti muun muassa Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissa, joilla jaetaan turvallisuusaiheista tietoutta, onnettomuustiedotteita ja ajankohtaisia asioita, sisältäen myös kevyempää sisältöä, kuten pelastustoimen ja ensihoidon arjen esittelyä.

Pelastuslaitos tilastoi kuukausittain sähköisen viestinnän kävijämääriä sekä näissä käytyjä vuorovaikutustilanteita. Vuonna 2022 pelastuslaitoksen someviestinnän kattavuus oli jälleen yli 4 miljoonaa. Erilaisia vuorovaikutustilanteita, kuten kommentteja, julkaisujen jakamista, kysymyksiä ja kilpailuun osallistumisia, oli yli 315 000.

Lisätietoja:

Pelastustoiminta: Pelastuspäällikkö Kari Alanko, p. 041 730 4637
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy: Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen, p. 0400 281 288
Ensihoito: Ensihoitopalvelujen päällikkö Anssi Aunola, p. 045 197 3668

Lisätietoja pelastusalueittain:

Pohjoinen pelastusalue: Palopäällikkö Mika Salmela, p. 040 739 9647 (Kihniö, Virrat, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Juupajoki, Orivesi)

Eteläinen pelastusalue: Palopäällikkö Jyrki Paunila, p. 0400 926 226 (Tampere, Vesilahti, Urjala, Lempäälä, Akaa, Valkeakoski, Pälkäne, Kangasala, Ikaalinen, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Nokia, Pirkkala, Sastamala, Parkano, Punkalaidun, Kuhmoinen)

Pirkanmaa

Uusimmat