Ajankohtaisiin

Mikä muuttuu, kun Etelä-Savon pelastuslaitoksesta tulee osa Etelä-Savon hyvinvointialuetta?

Julkaisuajankohta 8.12.2022 11.52
Tiedote
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan logo ja Etelä-Savon pelastuslaitoksen logo

Etelä-Savon pelastuslaitos siirtyy osaksi Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisaa 1.1.2023. Asukkaille näkyvät pelastuslaitoksen palvelut säilyvät muutoksessa ennallaan. Tuotamme jatkossakin onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, pelastustoiminnan sekä varautumisen, valmiussuunnittelun ja väestönsuojelun palveluja koko Etelä-Savon alueella.

Yksi palveluiden järjestämisen kannalta tapahtuva merkittävä muutos on se, että kaikki ensihoitopalvelut siirtyvät terveyspalveluiden alle. Nykyisin olemme tuottaneet ensihoitopalvelut Savonlinnan paloasemaryhmän alueella eli Savonlinnassa, Enonkoskella, Sulkavalla ja Rantasalmella. Essote on puolestaan tuottanut itsenäisesti alueensa ensihoitopalvelut Mikkelin ja Pieksämäen paloasemaryhmien alueilla.

Ensi vuoden alusta alkaen Eloisan terveyspalvelut vastaavat ensihoidon järjestämisestä koko Etelä-Savossa. Ensihoidon yksiköitä sijoittuu paloasemille jatkossakin. Hyvinvointialueen aluehallitus päättää ensihoidon palvelutasosta vielä tämän vuoden aikana. Ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelun lähtökohtana on siirtyä hyvinvointialueelle nykyisellä palveluverkolla.

Hyvinvointialueen pelastustoimi vastaa myös organisaation turvallisuuspalveluista

Nykyiset pelastuslaitoksen palvelut sijoittuvat hyvinvointialueen pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialalle. Pelastus- ja turvallisuuspalvelut muodostuvat kolmesta palvelualueesta, pelastustoiminnasta, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä sekä turvallisuuspalveluista.

Pelastustoimintaan kuuluvat normaalit pelastustoimen tehtävät, kuten pelastustehtävien hoitaminen, johtokeskus- ja tilannekeskuspalvelut ja väestön varoittaminen sekä vaaratiedottaminen.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palveluita ovat esimerkiksi turvallisuusviestintä, valvontatoiminta, palontutkinta, ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä varautuminen, väestönsuojelu ja valmiussuunnittelun tuki.

Turvallisuuspalveluihin sisältyvät muun muassa riskienhallinta, organisaatioturvallisuus, työturvallisuus ja työsuojelu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus.

Työturvallisuus- ja työsuojeluasiat sijoittuvat meidän organisaatiossamme pelastus- ja turvallisuustoimialalle, mikä poikkeaa muista hyvinvointialueista. Keskitetyllä turvallisuusosaamisella voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä, kuten turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuskulttuurin parantamista ja resurssien entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Esimerkiksi työturvallisuus voidaan kytkeä entistä paremmin osaksi valmiutta, varautumista ja jatkuvuuden hallintaa, kertoo pelastus- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja Seppo Lokka.

Nämä säilyvät ennallaan

Pelastustoimen tehtävistä vastaa vakinainen henkilöstömme yhdessä sopimuspalokuntien kanssa. Vakinaisia on noin 150 henkilöä ja sopimuspalokunnissa toimii noin 500 henkilöä.

Toimialueemme on jaettu kolmeen osaan, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemaryhmään, joiden pääpaloasemilla on hälytysvalmius ympäri vuorokauden. Alueella on yhteensä 30 paloasemaa, joista osalla on henkilöstöä virka-aikaan ja osa toimii sopimuspalokuntien voimin.

Ympäri vuorokauden miehitetyt paloasemat sijaitsevat Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen lisäksi Sulkavalla, Puumalassa, Kangasniemellä, Punkaharjulla ja Mäntyharjulla.

Voimassa oleva palvelutasopäätöksemme on tehty vuosille 2021–2023, joten pelastustoiminnassa ei nyt tapahdu muutoksia, vaikka siirrymme osaksi Eloisaa. Palvelutasopäätös määrittelee toimintamme suuntaviivat ja laadimme uuden palvelutasopäätöksen ensi vuoden aikana, toteaa Lokka.

Olemme mukana ensivastetoiminnassa koko Etelä-Savon maakunnan alueella. Ensivaste toteutetaan pääasiassa muilla ajoneuvoilla kuin ambulansseilla ja toimintaan osallistuvat usein sopimuspalokuntiin kuuluvat, ensivastekoulutuksen saaneet henkilöt. Ensivaste hälytetään tilanteisiin, joissa äkillisesti sairastunut tai loukkaantunut henkilö pyritään tavoittamaan nopeammin kuin ambulanssi ehtisi paikalle tai ensivasteen henkilöstöä tarvitaan avustamaan ambulanssia.

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.12.2022 11:39