Takaisin

Luukkuongelmia Voikosken voimalaitoksen padolla

Julkaisuajankohta 1.12.2023 15.30
Tiedote
Luminen maisema, vesistöä.

Etelä-Savon ELY-keskus jatkotiedottaa luukkuongelmista Voikosken voimalaitoksen padolla. Juolasveden ja Sarkaveden pinnan nousu Mäntyharjulla ja Kouvolassa on hidastunut ja kääntymässä laskuun. Tulvaluukkujen avaaminen edelleen tehostaa vedenkorkeuden laskua lähipäivinä.

Aiemmin tällä viikolla havaittiin vaurio järviä säännöstelevän Voikosken voimalaitoksen tulvaluukuissa, joka nosti Juolasveden ja Sarkaveden vedenpintoja suunnittelemattomasti. Vedenpinta on tällä hetkellä yhdeksän senttiä yli säännöstelyluvassa määrätyn ylärajan. Vedenpinta vesistöissä ei ole ollut näin korkealla aiemmin nykyisen säännöstelyluvan aikana eli vuodesta 1997 alkaen.

Voikosken voimalaitoksella pienempi tulvaluukku on täysin auki ja isompaa tulvaluukkua on saatu osittain avattua. Laitoksella työskentely tulvaluukkujen avaamiseksi jatkuu edelleen, jotta Juolasveden ja Sarkaveden vedenpinta saadaan laskemaan säännöstelyn ylärajan alapuolelle.
Toistaiseksi tilanteesta ei aiheudu vaaraa patoturvallisuudelle. Tulvaluukkujen avaamisesta johtuva virtaaman kasvu on syytä huomioida alapuolisessa Vuohijärvessä.

Etelä-Savon ELY-keskus on selvittänyt tilannetta voimalaitoksen kanssa tiiviissä viranomaisyhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, patoturvallisuudesta vastaavan Kainuun ELY-keskuksen, Etelä-Savon ja Kymenlaakson pelastuslaitosten sekä Mäntyharjun kunnan kanssa.
Juolasveden ja Sarkaveden ranta-asukkaita kehotetaan edelleen seuraamaan tilanteen kehittymistä ja tarkastamaan tilanteen rannalla esimerkiksi laitureiden, veneiden ja rannalla olevien rakenteiden osalta.

Sarkaveden vedenkorkeuden havainnot

Lisätietoja:
Varpu Rajala, johtava vesitalousasiantuntija
puh: 0295 024 224, varpu.rajala@ely-keskus.fi

Ari Luukkonen, vesitalousasiantuntija
puh: 0295 024 204, ari.luukkonen@ely-keskus.fi

Tiedote STT-infon verkkosivuilla

Edellinen tiedote 30.11.

Juolasvettä ja Sarkavettä säännöstelevän Voikosken voimalaitoksen padolla on havaittu vaurioita tulvaluukuissa. Tämän vuoksi Juolas-Sarkaveden vedenpinta on noussut suunnittelemattomasti. Maanantaina jälkeen nousua on ollut noin 20 senttimetriä ja vedenpinta on tällä hetkellä viisi senttiä säännöstelyn ylärajan yläpuolella.

Juolasveden ja Sarkaveden ranta-asukkaita kehotetaan seuraamaan tilanteen kehittymistä ja varautumaan mahdolliseen vedenpinnan nousun jatkumiseen jo ennakoivasti, huomioimalla rantarakenteita, veneitä ja laitureita. Toistaiseksi rakennuksille ei ole vaaraa, mutta vedenpinta nousee edelleen.

Luukkuongelma on aiheutunut vaurioista kahdessa tulvaluukussa. Etelä-Savon ELY-keskus on ollut tilanteesta yhteydessä Voikosken voimalaitokseen ja laitoksella työskennellään neula-aukon avaamiseksi ja asian ratkaisemiseksi, jotta vedenkorkeuden nousu saadaan taittumaan ja vedenpinta laskemaan takaisin säännöstelyrajan alapuolelle. Toistaiseksi tilanteesta ei aiheudu vaaraa patoturvallisuudelle. 

Tulovirtaamien pienentämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin ja pienennetty yläpuolisen Kissakosken voimalaitoksen juoksutusta.

Tiedote STT-infon verkkosivuilla

Etelä-Savo

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18