Takaisin

Heinä- ja olkipaalit voivat syttyä palamaan itsestään

Julkaisuajankohta 24.10.2023 10.06
Tiedote
Heinäpaaleja kasassa ulkona, joiden sisätila on lämmin.
Lämpökamerakuva heinäpaalista, jonka sisälämpötila on selvästi korkeampi kuin ulkolämpötila.

Varsinais-Suomessa, valtakunnallisesti ja jopa Euroopan laajuisesti syttyy vuosittain lukuisia tulipaloja heinä- ja olkipaaleissa. Näissä syttyneiden palojen taloudelliset vahingot voivat olla hyvin merkittäviä. Useasti näiden palojen syttymissyy voi jäädä selvittämättä. Kyseessä on eloperäisen materiaalin itsestään syttyminen.

Ilmiö on maatiloilla ainakin jossain määrin tuttu. Vaikka syttymistapahtuma on melko salakavala prosessi, on kuitenkin useita asioita tehtävissä, jotta isompi onnettomuus voitaisiin välttää.

Kuiva heinä ja olki muodostavat itsestään syttymisvaaran, kun tuote on paalattu tiukkaan ja siihen on jäänyt liikaa (yli 18-20 %) kosteutta, riippuen paalin koosta.

Heinäpaalien lämpeneminen on yleistä, koska tuore leikattu heinä säilyttää luontaiset ainesosansa.

Kriittisen lämpötilan välttämiseksi lämpenemisprosessi pitäisi saada loppumaan ennen kuin se nousee liian korkeaksi. Jo 55 celsiusasteessa paali alkaa tuottaa syttymiskelpoisia kaasuja.

Tiukka paalaus ja muiden paalien paino voivat käynnistää fermentaation, joka saattaa edetä liikaa ja tuottaa syttyviä kaasuja. Tällöin itsesyttyminen tulee mahdolliseksi.

Siksi varastossa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, jotta lämpenemisprosessi palaa takaisin normaaliksi. Samalla on vältettävä kosteuden kertymistä varastointialustalle.

Riski paalatun tuotteen itsesyttymiselle on tyypillisesti 4-6 viikkoa.

 

❗ Muista nämä tärpit:

  • Heinä ja olki tulee paalata riittävän kuivana.
  • Paalit varastoidaan riittävässä ilmanvaihdossa ja vältetään kosteusaltistusta.
  • Paalien lämpenemistä seurataan säännöllisesti.
  • Paalien lämmön kohoamista voi valvoa aistihavainnoin sekä eri tyyppisillä, yksinkertaisillakin lämpömittauksilla, kunhan mittauskohta paalissa on oikea.
  • Laajamittaiseen varastointiin on kehitetty myös tasokkaita valvontäjärjestelmiä.

Jos paaleja varastoidaan paljon, on parempi, että paalit varastoidaan harvemmalla varastointitiheydellä ja huolehditaan ilmanvaihdosta.

Lähteet: Agronomic Crops Network (osu.edu), NASD - Hay Fire Prevention and Control (nasdonline.org), ProAgria, NDSU Agriculture, Quanturi.

Uusimmat