Takaisin

Etelä-Savon pientaloasukkaat pääsevät arvioimaan kiinteistönsä paloturvallisuutta

Julkaisuajankohta 31.5.2023 11.21
Tiedote
Kuvituskuva: ilmakuva asuinrakennuksista.

Tuhannet pientalojen omistajat saavat Etelä-Savossa kesäkuun aikana postilaatikkoonsa pelastuslaitokselta materiaalia paloturvallisuuden parantamiseksi. Kotiin postitettavan itsearviointilomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asukkaat pääsevät paitsi raportoimaan kiinteistönsä paloturvallisuudesta, myös tekemään toimenpiteitä mahdollisten turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi.

Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla. Kohteissa, joita ovat pientalot, vapaa-ajan asunnot ja asuintaloyhtiöt, itsearviointi suoritetaan kymmenen vuoden välein. 

Pelastuslaitos lähettää pientalokiinteistöjen omistajille itsearviointiaineiston, joka sisältää saatekirjeen, ”Pientalon paloturvallisuusoppaan”, täytettävän ja palautettavan itsearviointilomakkeen sekä maksetun palautuskuoren. 

Itsearviointilomakkeen palautusaika vaihtelee paloasemaryhmittäin, eli Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan alueilla, mutta lomake on hyvä palauttaa pelastuslaitokselle mahdollisimman pian, mielellään kuukauden kuluessa.

Kirjeen mukana tuleva Pientalon paloturvallisuusopas auttaa itsearviointilomakkeen täyttämisessä ja neuvoo asumisen turvallisuuden parantamisessa. Opas kannattaa säilyttää myös itsearvioinnin jälkeen, vs. palomestari Joona Myyryläinen neuvoo.

Oppaita on erilaisia, ja ne on räätälöity pientaloihin sekä erikseen kerros- ja rivitaloihin. Taloyhtiöihin lähetettävät lomakkeet osoitetaan lähtökohtaisesti isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle.

Etelä-Savon kunnat ovat jaettu kymmeneen alueeseen, joista aina vuosittain yhdelle alueelle lähetetään itsearviointimateriaali. Esimerkiksi Mikkelissä arviointikohteina on tänä vuonna noin 2 000 kiinteistöä keskustan, Lähemäen, Peitsarin, Seuralan ja Savisillan alueilla. Pieksämäen seudulla lomakkeet postitetaan noin 550 pientaloasukkaalle Haapakosken, Jäppilän, Maaveden, Partaharjun, Siikamäen ja Tihusniemen alueille. Savonlinnan seudulla itsearviointilomakkeet lähetetään noin 1 150 asuinrakennuksen ja noin 1 190 vapaa-ajanrakennuksen omistajalle. Lisäksi muualla Etelä-Savossa arvioinnin kohteena on noin 2 000 kiinteistöä.

Palautetuista itsearviointilomakkeista arvioidaan mahdollisen korjausmääräyksen tai pelastusviranomaisen suorittaman palotarkastuksen tarve. Palotarkastuksia tehdään kuitenkin myös pistokoeluonteisesti valvonnan kohteena oleviin kiinteistöihin. 

Palotarkastuksista ilmoitetaan aina erikseen. Palotarkastaja ei siis ilmesty yllättäen kenenkään ovelle ja tarkastajalla on aina pelastuslaitoksen virka-asu ja henkilökortti, Myyryläinen huomauttaa.

Pelastuslaitos toivoo, että itsearviointi tehdään mahdollisimman huolellisesti ja itsearviointilomakkeita palautetaan mahdollisimman paljon. Paloturvallisuudesta huolehtiminen luo turvaa niin kiinteistön omistajalle kuin kaikille kiinteistössä asuville.

Tarvittaessa neuvoa itsearvioinnin suorittamiseen saa palotarkastajilta, joiden yhteystiedot löytyvät nettisivultamme Ota yhteyttä | Etelä-Savon pelastuslaitos (pelastustoimi.fi) > Onnettomuuksien ennaltaehkäisy.

Uusimmat