Takaisin

Älä päästä avotulta leviämään

Julkaisuajankohta 5.4.2024 14.36
Tiedote
Kuvituskuva. Kasvijätteiden polttoa. Poltosta nousee paljon savua.

Kevään tulon myötä käynnistyvät myös piha- ja puutarhatyöt. Jos poltat risuja tai muuta puutarhajätettä, olethan tulen käytössä huolellinen. Erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli lisäävät palon leviämisriskiä. Teethän meille myös tulentekoilmoituksen. Maastopalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty.

Varmista aina Ilmatieteen laitoksen voimassa olevat varoitukset, ennen kuin teet avotulta. Kun maastossa on kuivaa, Ilmatieteen laitos antaa maastopalovaroituksen. Maastopalovaroitus korvasi erilliset ruohikkopalo- ja metsäpalovaroitukset vuoden 2024 alussa.

Maastopalovaroituksen aikana ei saa tehdä avotulta. Avotulella tarkoitetaan tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Teethän meille etukäteen tulentekoilmoituksen risujen polttamisesta ja muusta avotulenteosta. Jos joku sitten soittaa hätäkeskukseen tuli- tai savuhavainnostaan, Itä-Suomen tilannekeskuksella on silloin jo tiedossa, että kyseessä on suunniteltu tulenteko, jos havaintopaikka on sama kuin tulentekoilmoituksessa. 

"Kulotuksesta tai muusta tulen käytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua, tulee aina ilmoittaa ennakkoon pelastusviranomaiselle. Jos tätä velvollisuutta laiminlyö, voi saada sakkoa. Etenkin vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla tapahtuvasta poltosta on syytä ilmoittaa etukäteen, sillä saamme niistä usein hälytyksiä", palomestari Janne Vehviläinen opastaa.

Pelastuslaitos ei myönnä polttamiselle varsinaisesti lupaa, vaan tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulesta.

Sen sijaan tuletekoon tulee olla aina maanomistajan lupa. Jos et ole tekemässä tulta omalla maallasi, sinun pitää kysyä siihen ensin maanomistajan lupa. 

Huomioi ennen polton aloittamista

 • Avotulta ei saa tehdä maastopalovaroituksen aikana.
 • Tulentekoon täytyy olla maanomistajan lupa.
 • Tee tulentekoilmoitus osoitteessa pelastustoimi.fi > Asiointi.
 • Polttoa ei tule suorittaa rakennusten tai sähköjohtojen lähellä.
 • Varaa sammutusvälineet lähistölle jo ennen sytytystä, myös tulen leviämisen estämiseksi.
 • Tulta ei saa jättää vartioimatta, sillä esimerkiksi tuuli voi aiheuttaa sen äkillisen leviämisen. Tee sammutus huolellisesti, jotta maa ei jää kytemään.
 • Huomioithan, etteivät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille.
 • Polttamisen sijaan ympäristö- ja jätehuoltoviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai niiden toimittamista jäteasemalle. Muiden kuin puun ja kasvijätteen polttaminen on kielletty.
 • Avotulen sytyttäjä on vastuussa tulesta.
   

Katso myös:

Ilmatieteen laitoksen varoitukset
Tulentekoilmoitus

Uusimmat