Takaisin

Pohjoismainen yhteistyö siviilivalmiudessa ja varautumisessa on nyt tärkeämpää kuin koskaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2022 13.57
Tiedote

Yhteiskunnan siviilivalmius- ja varautumisasioista vastaavat ministerit tai heidän sijaisensa Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Suomesta tapasivat 2.12. Reykjavikissa niin kutsutun Haga-yhteistyön merkeissä. Suomea kokouksessa edusti sisäministeriön valtiosihteeri Akseli Koskela.

-Pohjoismainen yhteistyö siviilivalmiudessa ja varautumisessa on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Yhteiskuntien resilienssi eli kriisinsietokyky on keskeistä muuttuvan turvallisuusympäristön haasteisiin vastaamisessa ja tärkeä kannustin jatkuvalle yhteistyölle, sanoo valtiosihteeri Koskela.

Haga-yhteistyö on Tanskan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen välistä poliittista yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnan siviilivalmiutta ja varautumista koskevaa pohjoismaista yhteistyötä. Yhteistyö sai alkunsa vuonna 2009 Ruotsin Haga-linnassa järjestetystä ministerikokouksesta.

Islannin puheenjohtajuuden aikana on edistetty tärkeitä ja konkreettisia Haga-yhteistyön painopisteitä vuosille 2022-2024. Fokuksena on myös ollut tiivis yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa sekä dialogin ja yhteistyön vahvistaminen pohjoismaisen puolustusyhteistyö Nordefcon kanssa koskien siviili-sotilaallista yhteistyötä.

Pohjoismaat jakavat keskenään hyviä käytäntöjä kriisien hoidosta

Haga-yhteistyössä käsitellään koronapandemian sekä muiden kriisien hoidosta opitun hyödyntämistä yhteiskunnan siviilivalmiudessa ja varautumisessa. Islannin Haga-puheenjohtajuuden aikana käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta, että hallinnon sisäinen koordinointi sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti on keskeinen kysymys kaikissa Pohjoismaissa.

Muita Haga-yhteistyön painopisteitä ovat ilmastonmuutokseen ja isäntämaatukeen, eli kansainvälisen avun vastaanottaminen ja antaminen, liittyvät kysymykset. Islanti järjestää pohjoismaisen isäntämaatukeen liittyvän työpöytäharjoituksen ensi vuonna.

Kokouksen osanottajat jatkavat yhteiskunnan siviilivalmiuteen ja varautumiseen liittyvän pohjoismaisen yhteistyön vahvistamista ja kehittämistä Ruotsin Haga-puheenjohtajuuskaudella vuonna 2023.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Akseli Koskela, p. 050 418 2274, akseli.koskela@govsec.fi
neuvotteleva virkamies Wivi-Ann Wagello-Sjölund, puh. 050 456 3698, wivi-ann.wagello-sjolund@govsec.fi 

Uusimmat