Ajankohtaisiin

Palvelutasopäätös vuosille 2021–2024 on astunut voimaan 1.1.2021

4.1.2021 10.59
Palvelutasopäätös-asiakirja kansi.

Päätöksessä on määritelty pelastuslaitoksen palvelut ja niiden taso seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2021–2024 on astunut voimaan 1.1.2021. Päätöksessä on määritetty pelastuslaitoksen palvelut ja niiden taso seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Palvelutasopäätös kattaa pelastuslaissa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät ja se perustuu johtopäätöksiin, jotka on tehty riskien ja uhkien sekä edellisen palvelutasokauden arvioinnin pohjalta.

Uudenmaan pelastuslaitosten yhteisen rakenteen mukaisesti palvelutasopäätöksessä on kuvattu pelastuslaitoksen asiakkaan saamat keskeiset palvelut. Pelastuslaitoksen palveluita ovat jatkossakin erilaiset lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan tehtävät. Pelastuslaitos tukee kuntien varautumista Länsi-Uudenmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Pelastuslaitoksen tuottaman ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan palvelutason määrittelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri palvelutasopäätöksessään ja yhteistoimintasopimuksissa.
Palvelutasopäätös sisältää suunnitelman palvelujen kehittämisestä. Toimintavalmiutta parannetaan uusilla paloasemilla, jotka sijoittuvat Espoonlahteen, Matinkylään ja Otaniemeen. Pelastuslaitos tekee aktiivista yhteistyötä Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa ja yhtenä keskeisenä kokonaisuutena on Uudenmaan pelastuslaitosten yhteisen johtokeskuksen suunnittelu.
 

Länsi-Uusimaa