Gå till aktuellt

Beslut om servicenivå 2021–2024 har trätt i kraft 1.1.2021

4.1.2021 10.59 | Publicerad på svenska 20.5.2021 kl. 11.12
Beslut om servicenivå dokumentomslag.

I beslutet har räddningsverkets service och nivå fastställts för följande fyra år.

Västra Nylands räddningsväsendets beslut om servicenivå 2021–2024 har trätt i kraft 1.1.2021. I beslutet har räddningsverkets service och nivå fastställts för följande fyra år. Servicenivåbeslutet omfattar uppgifterna i samband med räddningsväsendets område enligt definitionen i räddningslagen och baseras på slutsatserna på grundval av risker och hot och bedömningen av den tidigare servicenivåperioden.
Enligt Nylands räddningsverks gemensamma struktur beskriver servicenivåbeslutet de nyckeltjänster som räddningsverkets kunder fått. Räddningsverkets tjänster kommer att fortsätta att vara olika lagstadgade uppgifter för olycksförebyggande och räddningsverksamheten. Räddningsverket stöder kommunernas förberedelser enligt Västra Nylands räddningsverks samarbetsavtal.
Nivån på akutvården och prehospital akutsjukvård producerad av räddningsverket definieras av Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt i deras servicenivåbeslut och samarbetsavtal.
Servicenivåbeslutet innehåller en plan för utveckling av tjänster. Den operativa beredskapen kommer att förbättras med nya brandstationer i Esboviken, Mattby och Otnäs. Räddningsverket samarbetar aktivt med Nylands räddningsverk och en av de viktigaste helheterna är planeringen av en gemensam ledningscentral för Nylands räddningsverk.

Länsi-Uusimaa