Hoppa till innehåll

Vid brandutredningen 

  • bedöms orsaken till eldsvådan
  • utreds de faktorer som påverkat antändningen och spridningen av branden
  • utreds de skador som branden orsakat och de faktorer som påverkat skadornas omfattning 
  • kartläggs räddningsverksamhetens förlopp.

Utredningens omfattning beror särskilt på hur allvarliga följderna av branden är. 

Räddningsverkets brandutredning utgör en del av helheten av utredningen av olyckor. Utöver räddningsverket är också polisen, Olycksutredningscentralen och Säkerhets- och kemikalieverket myndigheter som utför brandutredning. Dessutom kan försäkringsbolag och ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket delta i utredningen.

Den brandutredning som räddningsmyndigheterna utför avviker i fråga om frågeställningen från den utredning av orsaken till en eldsvåda och förundersökning som polisen utför. Räddningsmyndigheternas utredning innefattar inte utredning av ansvars- och skuldfrågor. Räddningsmyndigheten är skyldig att göra en anmälan till polisen om det finns anledning att misstänka brott i ärendet.

Olycksutredningscentralen har till uppgift att undersöka storolyckor och tillbud till stora olyckor oberoende av deras art samt luftfarts-, spårtrafik- och sjötrafikolyckor och tillbud i anslutning till dessa.

Olycksutredningscentralen

  • sörjer för den allmänna organiseringen, planeringen, styrningen, informationen och övervakningen när det gäller säkerhetsutredningar
  • utbildar personer som lämpar sig som utredare
  • upprätthåller beredskapen att snabbt inleda en utredning
  • svarar för det internationella samarbetet inom sektorn för säkerhetsutredningar
  • ger säkerhetsrekommendationer och följer hur de genomförs.