Hyppää sisältöön
Kalenteri

Uutiset ja tiedotteet

Materiaalista hätäapua toimitettu Ukrainaan kaksi vuotta

Venäjän brutaalin, koko Ukrainaa vastaan suunnatun hyökkäyssodan alkamisen toista vuosipäivää vietetään tällä viikolla, 24. helmikuuta 2024. Yksi vuosipäivä oli kuitenkin jo viime viikolla 15.2., jolloin tuli kuluneeksi tasan kaksi vuotta siitä, kun EU:n pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin Ukrainan avunpyynnön seurauksena.
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
viestinnän erityisasiantuntija Ansa Jokiranta

Yhteisillä linjauksilla lisää suorituskykyä pelastustoimen viestintään

Pelastustoimessa on yli 20 000 viestijää. Kokonaisuudessaan luku yltää kymmeniin tuhansiin, kun mukaan lasketaan kaikki alan piirissä toimivat. Jokainen pelastusalalla toimiva viestii omasta työstään, mutta jotta alan yhteinen viesti olisi yhdenmukainen, on viestintää hyvä linjata.
Kolumni Pelastustoimi, 22.2.2024 12:46
Kuvassa pelatustoimen eri ammattilaisia.

Haku pelastusalan päällystötutkintoon (AMK) 26.2.–15.3.2024

Haku elokuussa 2024 alkavaan pelastusalan päällystötutkintoon (AMK) on 26.2.–15.3.
Uutinen Pelastustoimi, 15.2.2024 11:36
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen

Viranomaisten on varauduttava myös epätodennäköisiin skenaarioihin

Evakuointien suunnittelu- ja toimeenpano -ohje julkaistiin viime viikolla. Vaikka ohje valmistui ajankohtana, jolloin kiristynyt turvallisuustilanne puhuttaa laajasti, on kuitenkin syytä painottaa, että Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Ohjeen päivitystä on suunniteltu jo kauan ennen Venäjän aloittamaa laajaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.
Kolumni sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09

Pelastuslaitosten uutiset

null Pakohuoneiden valvonnassa löytyi vain vähäisiä puutteita

Pakohuoneiden valvonnassa löytyi vain vähäisiä puutteita

24.11.2023 10.14

Uudenmaan pelastuslaitokset kohdensivat tänä syksynä valvontaa pakohuoneisiin. Edellinen kohdennettu valvontakierros tehtiin vuonna 2019, jolloin valvontaa tehtiin valtakunnallisesti.

Tämän syksyn valvonnan tarkoituksena oli tarkastella pakohuoneiden turvallisuuden nykytilannetta ja turvallisuuden kehitystä Uudellamaalla. Pakohuoneita tarkastettiin yhteensä 28 kpl. Osa tarkastuksista tehtiin yhteistyössä TUKESin kanssa.

Pelastuslaitosten tietoon ei ole tullut pakohuoneissa sattuneita merkittäviä onnettomuuksia. Valvonnalla pyritäänkin ensisijaisesti puuttumaan mahdollisiin vaaratekijöihin ja puutteisiin ennaltaehkäisevästi. Pakohuoneita on valvottu myös vuosien 2019 ja 2023 välillä säännöllisesti.

Syksyn tarkastuskierroksella havaittiin, että erityisesti pakohuoneiden omatoimiseen varautumiseen oli kiinnitetty huomiota, sillä tältä osin huomautettavaa löytyi vain n. 10% kohteista. Noin joka toisessa kohteessa löytyi huomautettavaa turvallisen poistumisen osalta, mutta näistä huomioista suurin osa tehtiin koskien poistumisopasteita, joiden korjaaminen on yleensä helppoa ja nopeaa. Varusteiden ja laitteiden, esimerkiksi alkusammutuskaluston osalta, huomautettavaa löytyi noin joka kolmannesta kohteesta. Palotarkastajat tekivät myös yksittäisiä huomioita sähköasennusten osalta.

Edelliseen, vuonna 2019 toteutettuun tarkastuskierrokseen verrattuna tulokset osoittavat, että pakohuoneiden turvallisuus on parantunut tänä aikana.

Uudenmaan pelastuslaitokset kiittävät pakohuoneiden toiminnanharjoittajia sujuvasta yhteistyöstä valvontakierroksen järjestämisessä.