Takaisin

Kainuun alueellinen riskiarvio 2023

Julkaisuajankohta 19.7.2023 9.53
Pelastaja kävelee yksikön keulan edessä

Kainuun alueellinen riskiarvio 2023 on valmis. Nyt valmistuneet alueelliset riskiarviot on laadittu sisäministeriön toimeksiannon pohjalta. SM antoi toukokuussa 2022 toimeksiannon alueille alueellisten riskiarvioiden laatimiseksi. Edellisen kerran alueelliset riskiarviot laadittiin valtakunnallisesti yhtä aikaa vuonna 2018.

Alueelliset riskiarviot on valmisteltu pelastuslaitosten ja aluehallintovirastojen johdolla, laaja-alaisessa alueellisessa yhteistyössä. Pelastuslaitokset ja aluehallintovirastot ovat yhteistyössä koordinoineet alueillaan riskiarvion valmistelua. Alueellinen riskiarvio on oleellinen osa alueellista varautumisyhteistyötä, johon osallistuvat alueella toimivat viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä ja järjestöt yhdessä. Alueellisissa riskiarvioissa tunnistetaan ja arvioidaan yhteisesti merkittävimmät alueelliset riskit, joihin eri toimijoiden tulisi varautua.

Alueellisen riskiarvioprosessin konkreettinen tavoite on muodostaa toimijoiden yhteinen riskikäsitys alueellisen häiriösietokyvyn ja häiriötilanteiden hallinnan kehittämiseksi. Alueelliset riskiarviot toimivat varautumisen tukena – niitä hyödynnetään esimerkiksi varautumisen suunnittelussa sekä koulutus- ja harjoitustoiminnassa.

Alueelliset riskiarviot täydentävät kansallista riskiarviota ja tuovat tarkempaa näkymää eri alueiden mahdollisista riskeistä ja varautumistarpeista. Alueellisissa riskiarvioissa huomioidaan tarkemmin alueille ominaiset uhat tai häiriötilanteet, joiden hallitseminen edellyttää normaalista poikkeavaa toimintaa, ja joiden vaikutukset alueellisella tasolla toteutuessaan aiheuttavat merkittäviä alueellisia vaikutuksia.

Kainuu

Uusimmat