Hyppää sisältöön

Organisaatio

Pelastuspalvelujen johto 

Pelastusjohtaja Mika Kontio

 • Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastuspalvelujen tehtäväaluejohtaja

Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen

 • Onnettomuuksien ehkäisy ja siviilivalmiuden toimialue

Pelastuspäällikkö Kari Alanko

 • Pelastustoiminnan toimialue

Ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu

 • Ensihoidon toimialue

Hallintopäällikkö Pirkko Lindström

 • Resurssien ja jatkuvuudenhallinnan toimialue

Vastuualuepäälliköt 

Vs. valvontapäällikkö Aleksi Mertsalmi

 • Onnettomuuksien ehkäisy

Valmiuspäällikkö Jarkko Fadjukov

 • Valmiussuunnittelu ja varautuminen

Tekninen päällikkö Pekka Mutikainen

 • Tekniset palvelut

Palopäällikkö Jari Nieminen

 • Pelastustoiminnan johtaminen, Tilanne- ja johtokeskus

Palopäällikkö Mika Salmela

 • Sopimuspalokunnat

Kehittämispäällikkö Martti Honkala

 • Osaamiskeskus

Strategia ja toimintasääntö

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa pelastustoimen valtakunnallinen strategia, Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia ja ohjelmat. 

Pirkanmaan pelastuslaitos noudattaa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaa sekä henkilöstöpoliittisia periaatteita. 

Toimintasäännöllä varmistetaan, että lainsäädäntöä ja hallintosääntöä noudatetaan ja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla ja että tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista. Toimintasääntö on hallintosääntöä yksityiskohtaisempi ja siitä ilmenee esimerkiksi delegoitu toimivalta.

Lisätietoja:


Päätöksenteko

Pirkanmaan pelastuslaitos on 1.1.2023 alkaen osa Pirkanmaan hyvinvointialuetta, jota johtaa Marina Erhola. Pelastusjohtaja Mika Kontio kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueen johtoryhmään ja johtaa pelastuspalvelujen tehtäväaluetta.

Päätöksenteko - pirha.fi


Palvelutasopäätös


Pirkanmaan pelastuslaitos siirtyi osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta 1.1.2023