Hyppää sisältöön

Pelastuslaitos on osa Lapin hyvinvointialuetta

Lapin pelastuslaitos toimii osana Lapin hyvinvointialuetta. Pelastuslaitos toimii 21 kunnan alueella, joista jokaisella on oma pelastusasema. Lisäksi pelastuslaitoksen palveluita on tuottamassa 30 sopimuspalokuntaa (VPK). Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. Lapin pelastuslaitoksen tehtävät on jaettu turvallisuus- ja pelastuspalveluihin. Turvallisuuspalveluissa tuotetaan palveluita, joiden pääasiallisena tehtävänä on onnettomuuksien ehkäisy. Turvallisuuspalveluita johtaa riskienhallintapäällikkö ja vastuuyksiköitä ovat asiantuntijapalvelut, turvallisuusviestintä ja valvontapalvelut. Pelastuspalvelut puolestaan tuottavat pelastustoiminnan palvelut ja sitä johtaa pelastuspäällikkö. Vastuuyksiköitä ovat operaatiokeskus sekä eteläinen, läntinen ja itäinen pelastusalue. Sopimuspalokunnat osallistuvat soveltuvin osin kaikkien palveluiden tuottamiseen.

Lapin pelastuslaitoksen esittelyvideo

Palvelutasopäätös

Lapin hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös linjaa, millaisia ja minkä tasoisia pelastustoimen palveluja hyvinvointialueella tuotetaan. Palvelutasopäätös määrittää Lapin hyvinvointialueen pelastustoimen strategiset päämäärät, keskeiset toimenpiteet sekä suunnitelman palvelutason kehittämisestä lain ja riskien edellyttämälle tasolle. Palvelutasopäätös perustuu pelastustoimen valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin sekä hyvinvointialueen strategiaan, pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysiin sekä kansalliseen ja alueelliseen riskiarvioon. Tutustu vuoden 2024 pelastustoimen palvelutasopäätökseen.