Hyppää sisältöön

Pelastuslaitos on osa Lapin hyvinvointialuetta

Lapin pelastuslaitos toimii osana Lapin hyvinvointialuetta. Pelastuslaitos toimii 21 kunnan alueella, joista jokaisella on oma pelastusasema. Lisäksi pelastuslaitoksen palveluita on tuottamassa 30 sopimuspalokuntaa (VPK). Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. Lapin pelastuslaitoksen tehtävät on jaettu turvallisuus- ja pelastuspalveluihin. Turvallisuuspalveluissa tuotetaan palveluita, joiden pääasiallisena tehtävänä on onnettomuuksien ehkäisy. Turvallisuuspalveluita johtaa riskienhallintapäällikkö ja vastuuyksiköitä ovat asiantuntijapalvelut, turvallisuusviestintä ja valvontapalvelut. Pelastuspalvelut puolestaan tuottavat pelastustoiminnan palvelut ja sitä johtaa pelastuspäällikkö. Vastuuyksiköitä ovat operaatiokeskus sekä eteläinen, läntinen ja itäinen pelastusalue. Sopimuspalokunnat osallistuvat soveltuvin osin kaikkien palveluiden tuottamiseen.

Lapin pelastuslaitoksen esittelyvideo

Palvelutasopäätös

Lapin hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös linjaa, millaisia ja minkä tasoisia pelastustoimen palveluja hyvinvointialueella tuotetaan. Palvelutasopäätös määrittää Lapin hyvinvointialueen pelastustoimen strategiset päämäärät, keskeiset toimenpiteet sekä suunnitelman palvelutason kehittämisestä lain ja riskien edellyttämälle tasolle. Palvelutasopäätös perustuu pelastustoimen valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin sekä hyvinvointialueen strategiaan, pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysiin sekä kansalliseen ja alueelliseen riskiarvioon. Tutustu vuoden 2024 pelastustoimen palvelutasopäätökseen.

Omavalvonta

Lapin hyvinvointialueen omavalvontaohjelma sisältää pelastustoimen palvelujen omavalvonnan periaatteet. Tutustu omavalvontaohjelmaan Lapin hyvinvointialueen nettisivuilla.

Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa pelastustoiminnan tuottamista

Lapin pelastuslaitoksella on voimassa oleva sopimus 32 vapaaehtoisen palokunnan kanssa. Sopimuspalokunnat osallistuvat sopimuksensa mukaisesti alueen sammutus- ja pelastustoimintaan sekä onnettomuuksien ehkäisyyn tehtäviin. Lisäksi sopimuspalokunnat muodostavat poikkeusoloissa ja väestönsuojelussa tarvittavan reservin. 

Vapaaehtoisia palokuntalaisia, miehiä ja naisia on Lapissa näissä palokunnissa yhteensä noin 850 henkilöä. Lisäksi usealla VPK:lla on nuoriso-osasto, jotka kouluttavat uusia palokuntalaisia VPK:n hälytysosastoihin. 

Kuka tahansa sopimuspalokuntatoiminnasta kiinnostunut voi päästä mukaan vapaaehtoisen palokuntayhdistyksen jäseneksi. 

Sopimuspalokuntien sähköpostit ovat muotoa vpk.paikkakunta@lapinpelastuslaitos.fi (esim. vpk.kemijarvenkunta@lapinpelastuslaitos.fi, tai vpk.meltaus@lapinpelastuslaitos.fi)

Lapin pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Alakemijoen VPK 
Enontekiön VPK
Inarin VPK
Ivalon VPK
Karigasniemen VPK
Karungin VPK
Kemijärven kunnan VPK
Kemijärven VPK
Kemin VPK
Keminmaan VPK
Kittilän VPK

Kolarin VPK
Meltauksen VPK
Muonion VPK
Ounasjoen VPK
Pelkosenniemen VPK
Pellon VPK
Posion VPK
Ranuan VPK
Rovaniemen VPK
Saarenkylän VPK

Saariselän VPK
Sallan VPK
Savukosken VPK
Simon VPK
Sodankylän VPK
Tervolan VPK
Tornion VPK
Utsjoen VPK
Ylitornion VPK
Ylläksen VPK
Yläkemijoen VPK