Takaisin

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 7.12.2022

Julkaisuajankohta 1.12.2022 16.26
Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnassa 7.12. käsitellään muun muassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö Vantaan kaupungille ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueelle annettujen korjausmääräysten toteutumisesta sekä pelastuslaitoksen palveluista perittävät taksat ja maksut. 

Toimintavalmiusajan puutteet

AVI on määrännyt Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimea korjaamaan pelastustoimen palvelujen tasossa havaitut huomattavat epäkohdat. Alueen ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen täyttyminen asetettujen riskiruutukohtaisten vähimmäistavoitteiden mukaisesti ei ole ollut riittävä riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ei vielä toistaiseksi pysty täyttämään AVIn määräyksessä edellyttämää 6 minuutin toimintavalmiusajan mediaania Myyrmäen kriittisissä riskiluokan I ruuduissa. Pelastuslaitos, Vantaan kaupunki sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ovat kuitenkin edistäneet uusien valmiusasemien rakentamista, joiden avulla kyseessä oleviin toimintavalmiusajan puutteisiin pyritään vastaamaan.
Valmiusasemien alustava valmistumisaikataulu: 
Tikkurilan valmiusasema alkuvuodesta 2024
Hakunilan valmiusasema loppuvuodesta 2024
Korson valmiusasema 2025 ja
Myyrmäen valmiusasema 2026. Kivikaudenpuistoon sijoittuvaan tontista tehtiin kaavamuutos. Valituksen johdosta rakentamista ei voitane aloittaa muutamaan vuoteen.


Taksat ja maksut


Kaikkien Uudenmaan pelastuslaitaosten erheellisistä paloilmoituksista perittävät maksut sekä onnettomuuksien ehkäisyn palveluista perittävät maksut ovat keskenään yhdenmukaiset. Uudenmaan pelastuslaitokset ovat päivittäneet maksut ja taksat ja tehneet niihin 2,4 % korotuksen perustuen kuntien peruspalveluiden hintaindeksin kehitykseen. Sairaankuljetusajoneuvon käytön korvausperusteena olevasta korvaustaksasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Lautakunnalle esitetään, että 1.1.2023 alkaen erheellisistä paloilmoituksista perittävä maksu on 1206 euroa ja valvontatoiminnasta perittävä maksu perustuu 52,00 euron tuntihintaan. Lisäksi pelastuslaitoksen tilojen, kaluston, tarvikkeiden ja muiden palveluiden laskuttamisesta päättäisi tehtäväalueen päällikkö siten, että taksa vastaa enintään aiheutuneita kustannuksia ja ensihoitotehtävistä perittävänä maksuna käytetään kulloinkin voimassa olevaa valtioneuvoston asetuksen mukaista enimmäistaksaa.

 

Keski-Uusimaa

Uusimmat