Takaisin

Työryhmä selkeyttämään johtovastuita yhteiskunnallisissa vaaratilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 6.3.2014 14.04
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, millä tavalla vakavissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa määritellään yleisjohtajuus ja toimivaltasuhteet. Työryhmä selvittää myös, edellyttävätkö viranomaisten vastuiden ja osallistumisvelvoitteiden selkeyttämiset lainsäädäntömuutoksia.

Työryhmän asettamisen taustalla on Onnettomuustutkintakeskuksen helmikuussa antama Talvivaaran kaivosta koskeva tutkintaselostus. Onnettomuustutkintakeskus ehdotti, että sisäministeriön tulisi yhdessä muiden ministeriöiden kanssa, tarvittaessa lainsäädännöllä huolehtia siitä, että kaikenlaisten vakavien vaara- ja onnettomuustilanteiden yleisjohtajuus ja toimivaltasuhteet ovat selvät ja toimivat. Kiireettömissäkin tapauksissa tarvitaan yleisjohto, jolla varmistetaan kaikista tehtävistä huolehtiminen, sujuva yhteistoiminta, kokonaistilannekuvan ylläpito ja viestintä.

Moniviranomaistoimintaa tarkastelevan työryhmän tavoitteena on kartoittaa kunkin ministeriön toimialalla sellaiset vaaratilanteet, jotka saattavat edellyttää viranomaisten laajempaa tai pitkäaikaisempaa yhteistoimintaa. Lisäksi työryhmän on selvitettävä puolustusvoimien ja muiden viranomaisten virka-apusäädökset ja muiden toisen viranomaisen tukemiseen tähtäävien järjestelyiden riittävyys ja kattavuus. Osana työtä määritellään myös mahdolliset lainsäädäntötarpeet vastuiden selkeyttämiseksi.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2014. Ryhmän puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja Esko Koskinen sisäministeriöstä.

Lisätietoa hankerekisteristä:
www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=20120

Lisätietoja: pelastusylijohtaja Esko Koskinen, 0295 418 840, valmiusjohtaja Janne Koivukoski, 0295 418 842