Takaisin

Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelun ensimmäinen vaihe päättymässä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2015 12.08
Uutinen

Sisäministeriössä on käynnissä sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu. Kokonaisvaltainen strategia tulee korvaamaan sisäisen turvallisuuden ohjelman ja sisäasiainhallinnon konsernistrategian.

Sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintakenttä on muuttunut kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön voimakkaan muutoksen johdosta. Operatiivisen viranomaistoiminnan lisäksi turvallisuuden takaamisessa korostuvat aiempaa enemmän mm. kuntien ja kansalaisjärjestöjen rooli, eri hallinnonalojen yhteistyö sekä elinkeinoelämän ja tutkimuksen merkitys. Uuden sisäisen turvallisuuden strategian tavoitteena on vastata tähän muutoksen.

Strategian valmistelua koordinoivan kehittämisneuvos Harri Martikaisen mukaan työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Strategian valmistelu etenee kahdessa vaiheessa. – Ensimmäisessä vaiheessa on ministeriön sisäisenä työnä tehty konkreettisia toimenpide-ehdotuksia hallitusneuvotteluissa hyödynnettäväksi. Tämä työ on osa sitä työtä, jota kaikilla hallinnonaloilla on tehty hallitusneuvotteluja varten, kertoo Harri Martikainen.

Varsinainen strategiatyö käynnistyy alkukesästä. Tavoitteena on saada asettaminen tehtyä toukokuun aikana. Vuoteen 2020 ulottuvan strategian on tarkoitus valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Osallistaminen korostuu strategian valmistelussa

Strategian valmisteluun pyritään ottamaan mukaan laajasti yhteiskunnan eri intressitahoja, toteaa Harri Martikainen.

Strategian valmistelun ensimmäisen vaiheen aikana järjestettiin kaksi laajaa sidosryhmätilaisuutta, jossa on käyty läpi strategiaprosessia ja kuultu osallistujien alustavia ajatuksia työhön liittyen.

Parhaillaan on käynnissä sisäministeriön hallinnonalalle, muihin ministeriöihin ja kaikille keskeisille sidosryhmille sekä muille toimijoille suunnattu verkkokysely, jonka tavoitteena on osallistamisen lisäksi löytää vastauksia siihen, millä rajauksilla strategiaa lähdetään työstämään ja mitkä ovat painopistealueet ja ilmiöt, joihin strategiassa pitäisi alusta asti keskittyä.

Varsinainen strategiatyö tehdään tiiviissä aikataulussa

Sisäisen turvallisuuden strategian valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Harri Martikainen kertoo, että valmistelu on tarkoitus organisoida uudella tavalla.

– Näin laajalle strategiatyölle perinteinen hierarkkinen työryhmämalli ei ole paras mahdollinen toteutustapa. Perinteisten valmistelutapojen ja organisoitumismuotojen ohella strategiaa on tarkoitus edistää erilaisissa tietyn aiheen ympärille kootuissa kokoonpanoissa ja hyödyntää valmistelussa myös sähköisiä menetelmiä. Nyt käynnissä olevan kaltainen verkkokysely on tarkoitus uusia 1-3 kertaa työn kestäessä, jotta saadaan mahdollisimman laajapohjainen osallistuminen strategian valmisteluun ja samalla täsmennetään jatkotyöskentelyä. Työn kestäessä tullaan myös järjestämään sidosryhmäkuulemisia eri asiakokonaisuuksista. Työn tarkempi toteutustapa linjataan toukokuun aikana tehtävässä asettamispäätöksessä, kertoo Harri Martikainen.

Lisätietoa hankkeen sivulta: www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/sisaisen_turvallisuuden_strategia

Lisätietoja: kehittämisneuvos Harri Martikainen, 0295 488 512

Uusimmat