Takaisin

Lue Lapin hyvinvointialueen pelastuslaitoksen omavalvontaraportti vuodelta 2023

Julkaisuajankohta 20.3.2024 14.00
Tiedote
Pelastaja kiinnittää sammutusletkuja liittimeen.

Hyvinvointialueen on pelastustoimen järjestämislain mukaan varmistettava pelastustoimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Osana palvelujen järjestämistä ja tuottamista on tehtävä omavalvontaa. Lue vuoden 2023 omavalvontaraportti.

Omavalvontaraportti 2023

Hyvinvointialueen on pelastustoimen järjestämislain (613/2021) mukaan varmistettava pelastustoimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Osana palvelujen järjestämistä ja tuottamista on toteutettava tehtävien ja palvelujen omavalvonta. Tavoitteena on, että organisaatiossa kyetään vastaamaan muutos- ja kehitystarpeisiin sekä puuttumaan havaittuihin laadun poikkeamiin ja palvelujen tuottamisen epäkohtiin.

Toiminnan ja palvelutuotannon poikkeamat havaitaan tarkastelemalla toimintaa kuvaavien mittareiden seurantatietoa suhteessa asetettuihin tavoitetasoihin. Mikäli säännöllisessä tarkastelussa havaitaan puutteita tai poikkeamia, siirtyy poikkeamatieto käsiteltäväksi sille henkilölle, jonka vastuualueelle kyseinen asia kuuluu. Vastuuhenkilö dokumentoi poikkeaman ja varmistaa että se käsitellään asianomaisessa kehitys- ja ohjausryhmässä ja tarvittaessa johtoryhmässä.

Pelastuspalvelut

Pelastuspalvelujen palvelutuotannon osalta operatiivisen toiminnan seurantaa toteuttavat operaatiokeskuksen ja pelastusalueiden sekä hankinnan, koulutuksen ja työsuojelun vastuuhenkilöt. Pelastusasemien ja vastuuyksiköiden (pelastusalueiden) henkilöstö nostaa havainnot tarvittaessa joko vastuuyksikön tai pelastuspalvelujen vastuualueen ohjausryhmän käsiteltäväksi. Omavalvontaohjelman mukaiset seurattavat mittarit ja niiden mahdolliset poikkeamat on käsitelty kuukausittain pidetyissä pelastuspalvelujen ohjausryhmässä sekä tarvittaessa toimialan johtoryhmän kokouksissa.

Poikkeamia on vuonna 2023 esiintynyt joidenkin sopimuspalokuntien osalta arkipäivisin toimintavalmiuden tuottamisessa sekä maakunnan väestöhälyttimien toimintakunnossa. Kehitystoimenpiteet on käyty läpi kyseisten sopimuspalokuntien kanssa. Väestöhälyttimen osalta on todettu, että järjestelmä on puutteellinen. Väestöhälyttimien uusiminen on huomioitu pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa. Lisäksi väestöhälyttimille laaditaan huolto- ja kunnossapito-ohjelma.

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalvelujen osalta vastuualueen ohjausryhmässä arvioidaan ja määritellään asiat, joihin on syytä puuttua ja sovitaan aikataulu korjaavien ja kehittävien toimenpiteiden suhteen. Jos havainnot vaativat, viedään asia korjaus- tai toimenpide-ehdotuksineen toimialan johtoryhmän käsittelyyn. Turvallisuuspalvelujen vastuualueen ohjausryhmän edustus kattaa sekä toiminnanohjauksen että toteutuksen näkökulmat.

Työsuojelu

Työsuojeluorganisaatio laatii työsuojeluun liittyvät poikkeamaraportit, tekee toimenpide-ehdotukset ja vie nämä eteenpäin työsuojelun toimielimiin ja tarvittaessa toimialajohtoryhmään
 

Lappi

Uusimmat