Takaisin

Lapin pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat

Julkaisuajankohta 23.1.2024 14.47
Tiedote
Pelastusajoneuvon ajoharjoitukset lumisella ajoradalla. Kolme pelastajaa seuraa ajoharjoitusta sivussa.

Lapin pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat usealla sadalla vuonna 2023. Liikenneonnettomuudet sekä paloilmoittimien automaattihälytykset työllistävät usein.

Lapin pelastuslaitoksella oli vuonna 2023 yhteensä 4529 hälytystehtävää. Eniten hälytystehtäviä oli Rovaniemellä, 1136 kappaletta. 

Tehtävämäärä kasvoi edellisvuodesta 209 tehtävällä. Lapin pelastuslaitoksen tehtävämäärät ovat kasvaneet koronavuoden 2020 jälkeen 25 %. Vuoden vilkkaimmat kuukaudet ovat Lapin pelastuslaitoksella maaliskuu, kesäkuu, tammikuu ja joulukuu.

Lapin pelastuslaitoksen tehtävämäärät ovat nousseet koronavuosien jälkeen, sillä ihmiset ovat lähteneet liikkumaan sekä matkustamaan. Odotamme myös tälle vuodelle kasvavaa tehtävämäärää. Tehtävämääriin vaikuttavat asukas- sekä matkailijamäärät. Jos Lappiin kohdistuvat matkailijamäärät kasvavat, on todennäköistä, että tehtävämäärät seuraavat matkailijamäärien kehityskulkua. Tehtävämäärien kehitykseen vaikuttavat oleellisesti myös sääolosuhteet ja sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen, kertoo Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Aarto.

Eniten Lapin pelastuslaitosta työllistävät liikenneonnettomuudet 765 ja palovaroittimien automaattihälytykset 831. Kaikkiaan erilaisissa onnettomuuksissa menehtyi vuonna 2023 23 henkilöä ja vakavasti loukkaantui 52. Liikenneonnettomuudet olivat yleisin syy loukkaantumiselle tai menehtymiselle.

Liikenneonnettomuuksien määrässä on kuitenkin nähtävissä hyvä, laskeva trendi. Ne ovat vähentyneet 18 %, jos verrataan vuoteen 2020. Toivomme, että ihmiset kiinnittäisivät huomiota tilannenopeuksiin, sillä se pienentää loukkaantumisriskiä, Aarto kehottaa.

Yksi merkittävästi pelastuslaitokselle työtä aiheuttava onnettomuustyyppi on maastopelastustehtävät. Niitä tilastoitiin vuonna 2023 380 kappaletta, joista 40 oli maastoliikenneonnettomuuksia.

Retkeilijän ei kannata lähteä yksin maastoon, sillä ensiaputaitoinen retkikaveri on paras turva. Myös välineitä ja jaksamista on turvallisempaa testata lähellä kotia, kuin vasta tunturissa. Ennakointi ja varautuminen on erittäin tärkeää, sillä avun saaminen maastoon kestää, kertoo Aarto.

Tulipaloja Lapissa oli viime vuonna 636 kappaletta. Tilastoituihin paloihin kuuluvat muun muassa rakennuspalot, maastopalot, liikennevälipalot ja rakennuspalovaarana ilmoitetut tehtävät. Tulipaloissa menehtyi Lapissa kolme henkilöä. Sisäministeriön tavoitteena on puolittaa tulipalojen määrä vuoteen 2030 mennessä.

Ennaltaehkäisevä työ

Ennaltaehkäisevällä turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 20493 Lapin asukasta. Turvallisuusviestintään kuuluvat esimerkiksi oppilaitoksissa tapahtuvat alkusammutuskoulutukset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle järjestettävät turvallisuuskoulutukset.

Ennaltaehkäisevää työtä tehdään myös valvonnan ja neuvonnan keinoin. Pelastuslaitoksella on virka-aikana päivystävä palotarkastaja, joka neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse esimerkiksi pelastussuunnitelmien ja ilmoituslomakkeiden laatimisessa sekä vastaa kodin tai työpaikan turvallisuutta koskeviin kysymyksiin, kertoo Aarto.

Lapin pelastuslaitos on osa Lapin hyvinvointialuetta

Lapin pelastuslaitos siirtyi hyvinvointialueuudistuksen myötä osaksi Lapin hyvinvointialuetta vuonna 2023. Viime vuonna pelastuslaitokselle tulleita ensivastetehtäviä oli 440 kappaletta. Ensivasteella tarkoitetaan lähintä pelastustoimen yksikköä, joka tavoittaa potilaan ennen ensihoidon saapumista. Yhteistyötä hyvinvointialueen ensihoidon kanssa tullaan kehittämään tulevaisuudessa esimerkiksi yhteisten tilaratkaisujen, henkilöstön koulutuksen ja kalustonkäytön näkökulmasta.

Lapin pelastuslaitos mukana kansainvälisissä hankkeissa

Lapin pelastuslaitos on osallistunut vuonna 2023 useisiin hankeisiin. Palopäällystöliiton ArcResc-hankkeessa pelastuslaitoksen henkilöstö on tutustunut arktisten alueiden pelastuslaitosten yhteistoimintaan ja pelastustoiminnan erityispiirteisiin Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Kanadassa.

Lapin pelastuslaitoksen henkilöstöä oli mukana Suomen kansainvälisen suurtehopumppausmuodostelman sertifiointiharjoituksessa Puolassa. Sertifiointiharjoitukseen osallistunut Pohjois-Suomen yhteinen pelastusmuodostelma voidaan tarvittaessa hälyttää kansallisiin- sekä kansainvälisiin tulva- sekä maastopalotehtäviin EU:n alueella.
 

Lappi

Uusimmat