Hyppää sisältöön

Pelastuslaitos on erillinen taseyksikkö

Pohjois-Savon pelastuslaitos on Kuopion kaupungin erillinen taseyksikkö. Kaupungin toimielimiä ovat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja muut hallintosäännössä määrätyt toimielimet. Yksi lautakunnista on maakunnallinen, Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta.

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta toimii Kuopion kaupunginvaltuuston ja Kuopion kaupunginhallituksen alaisuudessa. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä sekä kaupunginhallituksen edustaja ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 

Aluepelastuslauta kalusto- ja suojavarustehankinnoista kunnan tehtävänä on mm. hyväksyä kuntien pelastustoimen palvelutasot kuntia kuultuaan, tehdä esitys vuotuiseksi toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, hyväksyä vuotuinen käyttösuunnitelma sekä päättää määrärahojen jakamisen yleisistä periaatteista ja kuntakohtaisesta kustannustenjakoperiaatteesta siltä osin kuin siitä on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Muista aluepelastuslautakunnan tehtävistä on määrätty Kuopion kaupungin hallintosäännössä. 

Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa ja valvoo pelastusjohtaja lähimpinä alaisinaan sektoripäälliköt.

Lisätietoja:
Jukka Koponen
pelastusjohtaja
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1A, 70150 Kuopio
puh. 044 718 8101
jukka.koponen(at)kuopio.fi