Hyppää sisältöön

Toimintasääntö

Kuopion kaupungin hallintosäännössä on määrätty Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan erityistehtävistä ja ratkaisuvallasta. Toimintasääntö määrittelee hallintosääntöä tarkemmin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen organisaation, päätäntävaltuudet, valmiuden ja toiminnan pääperiaatteet, henkilöstön kelpoisuusvaatimukset sekä tiimien ja ylimmän johdon yleisimmät tehtävät.
Toimintasääntö määrittelee myös, mitä asioita Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta siirtää alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.
Pelastusjohtajan toimiohjeella on päätetty viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävistä ja vastuualueista. Pelastusjohtajan toimiohjeessa voi olla myös muita toimintaan liittyviä päätöksiä ja ohjeita.

Lue lisää:
Toimintasääntö (avautuu uuteen ikkunaan)
Organisaatiokaavio (avautuu uuteen ikkunaan)