Ajankohtaisiin

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa hyväksyttiin toimintakertomus 22.2.2022

Julkaisuajankohta 23.2.2022 13.13

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa 22.2.2022 hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus ja nimettiin sopimuspalokuntien neuvottelukunnan jäsenet:

Hyvinkää, Ville Lausamo, varajäsen Markku Horttanainen 
Järvenpää, Miska Weckman, varajäsen Jouni Kuhlberg 
Kerava, Mika Taavitsainen, varajäsen Aarni Takala 
Mäntsälä, Henri Kaikko, varajäsen Timo Leino
Nurmijärvi, Mikko Pursiainen, varajäsen Sami Laaksonen 
Pornainen, Miska Salonen, varajäsen Janne Tuominen 
Tuusula, Eveliina Aalto-Kekäläinen, varajäsen Raul Björn 
Vantaa, Sami Paakkinen, varajäsen Markku Savolainen 
Vantaa, Fredrik Juslin, varajäsen Jussi Snellman

Johtokunta haluaa kiittää henkilöstöä hyvästä työstä ja joustavuudesta koronapandemian aikana ja pyytää pelastuslaitosta selvittämään, miten henkilöstö voitaisiin palkita.

Toimintakertomus, jossa on graafisia esityksiä ja taulukoita löytyy verkosta https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2427252&version=1 


Toimintakertomuksessa todetaan, että vuonna 2021 pelastuslaitoksen työmäärä äon lisännyt koronapandemian tuomien haasteiden ja muutosten lisäksi esimerkiksi hyvinvointialuevalmistelu, uusien tietojärjestelmien käyttöönotto sekä organisaatiossa tapahtuvat muutokset ja avainhenkilöiden jääminen pois laitoksen palvelusta. 


Pelastuslaitos on jatkanut asiakirjavalvonnan sekä etäkoulutusten toteuttamista. Pelastustoimessa henkilöstöresurssihaasteet ovat kerryttäneet ylitöitä ja heijastuneet myös ensihoidon puolelle, mitä kuormittaa myös kiireettömien tehtävien kasvu.  Pelastuslaitos pyrkii kehittämään työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta laitoksen toiminnassa esimerkiksi ottamalla vahvasti kantaa häirinnän ja syrjinnän nollatoleranssiin. 


Onnettomuuksien ehkäisy 
Palotarkastusten määrässä olemme kokonaisuutena koronapandemiaa edeltäneiden vuosien kanssa samalla tasolla.  Asuinrakennusten osalta jäätiin tavoitteesta jälkeen, koska kohteiden edustajat eivät ole koronapandemian vuoksi ottaneet tarkastuksia vastaan.  Määräaikaisia palotarkastuksia on suoritettu asiakirjavalvontana 22 %:iin kohteista. Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointia toteutettiin Hyvinkäälle, Järvenpäähän, Mäntsälään, Nurmijärvelle ja Tuusulaan sijoittuvilla alueilla. Vuonna 2021 turvallisuuskoulutuksien ja tavoitettujen henkilöiden määrä nousi hieman 2020 tasosta. 

Pelastustoiminta 
Pelastustoiminnan minimivalmius on kyetty ylläpitämään. Vuonna 2021 lisääntyivät onnettomuudet ennen koronavuotta 2020 tasolle, liikenneonnettomuudet lisääntyivät yli 200 onnettomuudella, johtuen liikennemäärien kasvusta. 
Tehtävien kokonaismäärä on palannut normaalille tasolle koronapandemian hiipuessa. Ensivastetehtäville hälyttämistä muutettiin koronapandemian alkaessa maaliskuussa 2020, tämän seurauksena tehtävämäärät tippuivat selvästi. Normaaliin hälytyskäytäntöön ensivasteessa palattiin vasta kesällä 2021. 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tapahtui kertomusvuonna kolme suuronnettomuuksiksi luokiteltua tulipaloa. Pelastustehtäviä oli lähes 8000. 

Varautuminen 
Vuoden 2021 aikana varautumistoimistossa aloitettiin väestöhälytinjärjestelmän kehittämis- ja ylläpitosuunnitelman perusteellinen päivitysprojekti, joka jatkuu vielä vuoden 2022 puolelle.  Pelastuslaitoksen evakuointisuunnitelman yhteensovittamisprojekti pelastuslaitoksen, KEUsoten ja kuntien kanssa on saatu päätökseen varautumistoimiston osalta. 

Ensihoitopalvelu 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ambulanssien kokonaistehtävämäärä nousi 12 % ollen vuonna 2021 40 901, kun edellisenä vuonna 2020 se oli 36 522. Huomioitavaa on, että nousua vuoden 2019 tehtävämäärään ennen koronaa oli 3,5 % (39 528).  Tehtävien kokonaismäärän kasvun lisäksi ensihoitoa kuormitti koronapotilaiden kuljettamisen jälkeen tehtävät ambulanssien sisäpesut. 
Pelastuslaitoksen kaikista suorittamista tehtävistä A-kiireellisyyden tehtäviä oli 7,9 % ja B-tehtäviä 35,5 %. Eniten tehtävä määrässä kasvua oli kuitenkin C-kiireellisyyden tehtävissä. Yhteensä C-kiireellisiä tehtäviä oli 19007 kpl, joka on yli 15 % enemmän kuin vuonna 2020 (16007 kpl).  


Esityslista kokonaisuudessaan https://bit.ly/3sQMdza 

Keski-Uusimaa

Uusimmat

Väestönsuojan varustelaatikko. Tiedote
Pelastusopistosisäministeriö Pelastustoimi, 29.5.2023 13:00
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.5.2023 14:38
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 28.4.2023 10:13
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 26.4.2023 16:41