Uusimmat uutiset ja tiedotteet

null KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSESSA julistetaan haettavaksi PALOTARKASTAJAN VIRKA 4.3.2021 klo 12.00 mennessä.

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSESSA julistetaan haettavaksi PALOTARKASTAJAN VIRKA 4.3.2021 klo 12.00 mennessä.

11.2.2021 15.14

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja B-luokan ajokortti.

Virka on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitoksen toimintasäännön alainen. 

Palotarkastajan tehtävänä on toimia riskienhallinnan vastuualueella valvonnan ja turvallisuusviestinnän tehtävissä sekä muissa esimiehen määrittelemissä tehtävissä.
 
Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää pelastustoimen tuntemusta, kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa. Aiempi kokemus valvonta- ja turvallisuusvies-tintätehtävistä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Viran toimialueena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialue.
 
Viran tehtäväkohtainen palkka on 2981,09 euroa/kk. 

Virka täytetään 1.6.2021 alkaen. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on esitettävä Mehiläinen Oy työterveydestä hankittu hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 2 kk:n kuluessa siitä, kun on tullut valituksi virkaan. Valitulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna Pelastusopiston koulumaalin tietoturvakoe ennen viran vastaanottamista.

Kymenlaakson pelastuslaitokselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (oikeaksi todistetut kopiot, hakemuksia ei palauteta) on toimitettava osoitteeseen:

Kymenlaakson pelastuslaitos 
Takojantie 4
48220 KOTKA

Lisätietoja virasta antaa: 
Pelastuspäällikkö Juhani Carlson, puhelin 044 702 6331 [email protected] 


Vesa Parkko
pelastusjohtaja

Kymenlaakson pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen toimistopalvelut
puh. (05) 23161 (arkisin klo 08-16)
[email protected] 

Ota yhteyttä:

Palautelomake

Yhteystiedot