Hoppa till innehåll

Externa räddningsplaner

Till exempel kärnkraftverk samt anläggningar, hamnar och bangårdar som behandlar farliga kemikalier eller explosiva ämnen har en extern räddningsplan.

Räddningsverket skapar planen i samarbete med verksamhetsidkaren. I den externa räddningsplanen definieras hur olyckor och deras följder kan begränsas och kontrolleras så effektivt som möjligt. Kravet på externa räddningsplaner står i Räddningslagen.

Dessutom bör man

  • höra befolkningen
  • samarbeta med andra myndigheter
  • informera om planen
  • ordna övningar.

I östra Nyland finns tre objekt där man ordnar lagstadgade samarbetsövningar:

  • industriområdet i Sköldvik
  • Kärnkraftverket i Lovisa – Fortum Power and Heat Oy
  • depån i Hindsby – Försvarsmakten

Räddningsverket och företagen som fungerar vid objekten publicerar säkerhetsmeddelanden och -information, som uppdateras regelbundet:

Sköldvik: Säkerhetsinformation (pdf)

Kärnkraftverket i Lovisa: Instruktioner vid strålrisk (pdf)

Kärnkraftverket i Lovisa: Instruktioner vid kemikaliefara (pdf, på finska)

Säkerhetsmeddelanden publiceras inte om Försvarsmaktens objekt.

Mer information och inlämning av blanketter

Jourhavande brandinspektören

tfn 040 631 2916 (endast samtal)
vardagar kl. 9–14.30
palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi

Ge respons