Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda webbtjänster så enkelt som möjligt.
Läs mer om webbtillgänglighetsdirektivet och tillgängligheten på webbplatsen saavutettavuusvaatimukset.fi, som upprätthålls av regionförvaltningsverket.
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen pelastustoimi.fi och har uppdaterats senast den 26 oktober 2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att webbtjänster för den offentliga förvaltningen ska vara tillgängliga.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbtjänsten pelastustoimi.fi uppfyller i huvudsak tillgänglighetskraven.

Våren 2022 gjordes en revision av tjänstens tillgänglighet. De brister som upptäcktes vid revisionen har i huvudsak avhjälpts och de återstående bristerna åtgärdas som bäst. De ändringar och korrigeringar i webbtjänsten som kräver plattforms-, publikationssystems- eller operativsystemsuppdateringar görs av systemleverantörerna. Målet är att sådana ändringar och korrigeringar görs så snabbt som möjligt.

Räddningsverken svarar för tillgängligheten till sina webbplatser. Eventuella brister beskrivs i tillgänglighetsutlåtandena för varje anläggning.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats?

Berätta om problemen så gör vi vårt bästa för att lösa dem.

Vi tar emot respons om tillgängligheten på en responsblankett eller per e-post: ilmoitukset.pelastustoimi@govsec.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen, ska du i första hand vända dig till webbplatsens administratör, det vill säga till oss. Svaret kan dröja upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns anvisningar för hur du gör anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonväxel 0295 016 000

Åtagande om förbättrad tillgänglighet av digitala tjänster

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten.

Webbtjänsten pelastustoimi.fi utvecklas kontinuerligt. En del av materialet och funktionerna är fortfarande under arbete (bland annat skötseln av ärenden och språkversionerna).
Webbplatsens server upprätthålls av Valtori. Webbtjänsten finns på statens gemensamma publikationsplattform. Plattformens och publikationssystemets tillgänglighet förbättras av systemleverantörerna genom en ständig utvecklingsprocess.

Detta tillgänglighetsutlåtande uppdateras regelbundet.