Hoppa till innehåll

De extrema väderleksförhållandena ökar

Vädret förändras mycket snabbt och det blir allt svårare att förbereda sig på det. Allt större områden drabbas och de ekonomiska skadorna blir stora. Många skador kan ändå undvikas om du är väl förberedd.

Toaletten fungerar inte, det kommer inget vatten och telefonen fungerar inte.

Är du förberedd?

Vi har svårt att föreställa oss en situation där toaletten inte fungerar, det inte kommer något vatten, kylskåpet, frysen och spisen är ur funktion, internet inte fungerar, telefonen är stum och teven tyst, snön har blockerat de normala rutterna och bilen är täckt av en stor snöhög... En storm kan orsaka stora problem väldigt snabbt. Därför man bör vara väl förberedd. Planera i förväg hur du ska agera och förbered dig på situationen.

Ta i första hand skydd inomhus.

Ha på radion hela tiden, följ medier, lyssna på meddelanden och nyheter. Följ bara officiella och tillförlitliga kanaler och kontrollera nyheternas ursprung, framför allt i sociala medier.

Före stormen

 • Se till att du har vatten och mat.
 • Undvik resor. Ta med extra kläder, vatten och mat om du är tvungen att resa.
 • Ladda mobiltelefoner och reservbatterier.
 • Kontrollera att radion fungerar och att du har batterier till den.
 • Skydda eller ta in utemöbler och andra lösa föremål som kan orsaka skador om de blåser iväg, ta ner tält och tälttak.
 • Stäng dörrar och fönster, framför allt tak- och balkongfönster.
 • Håll husdjur inomhus.
 • Kör in bilar och andra fordon i garaget eller ställ dem på säkert avstånd från träd.
 • Koppla bort all elektrisk utrustning som du kommer åt.
 • Kontrollera båtarnas förtöjningar och att strand- och terassmöbler mm. är ordentligt fastgjorda.

Under stormen

 • Håll dig inomhus och borta från fönstren. Tält, lätta konstruktioner och uthusbyggnader är inte säkra platser.
 • Ring nödnumret endast om du upplever situationen som livshotande.
 • Kom ihåg att nödnumret och räddningsverken kan bli överbelastade. Det kan dröja mycket länge innan du får hjälp eftersom uppdragen utförs i prioritetsordning.
 • Reparera inte egendomsskador under stormen.
 • Använd inte hissen, det kan bli elavbrott.
 • Se upp för fallande träd och elledningar.
 • Ta skydd mot fallande träd mellan några stenar, vid foten av en bergsbrant eller i ett dike.
 • Stormbyar kan kasta bilen av vägen eller över i mötande fil och välta tvåhjuliga fordon. Parkera fordon på säkert avstånd från träd och elledningar. Akta dig för sidovinden när du kör ut ur en skyddande skog.
 • Ta dig till närmaste strand om du är till sjöss och tryggt kan ta dig dit. Sök skydd för vinden till exempel nära en ö eller i en vik. Ta ner seglen, förtöj och förankra båten i minst fyra olika punkter.

Ring 112 endast i akuta nödsituationer.

Efter stormen

 • Fortsätt att undvika resor eftersom stormen troligen har blockerat trafikleder och vägar.
 • Se upp för träd som har fallit över vägen. Varna andra vägtrafikanter för hinder på vägen till exempel med en varningstriangel. 
 • Håll dig på minst 20 meters avstånd från skadade elledningar.
 • Det kan ha uppstått spänningar i träd som har fallit bara delvis eller i kors.
 • Reparera de skador som du själv kan åtgärda utan risk för ytterligare skador.
 • Hjälp vid behov andra om du inte behöver hjälp själv.
 • Kontrollera att båtarnas fastsättning, takkonstruktioner, skorstenar och fönster inte har skadats.
 • Rengör regnvattensystemen, kontrollera att elektriska system fungerar.

Läs mer:

72 timmar
Befolkningsskydd
Varningsmeddelande
Stiftelsen för Befolkningsskydd (på finska)