Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverk producerar akutvårdstjänster i tio kommuner, enligt ett samarbetsavtal med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. Första insatstjänsten har över 40 000 larm per år.

Till området hör:

  • Esbo
  • Hangö
  • Ingå
  • Högfors
  • Grankulla
  • Kyrkslätt
  • Lojo
  • Raseborg
  • Sjundeå
  • Vichtis

Räddningsverket producerar också akutvårdens fältchefstjänster i Jorvs sjukvårdsområde. I Lojo och västra Nylands sjukvårdsområde produceras fältchefstjänsterna av HUS.

Akutläkarjourens tjänster produceras av FinnHEMS (på finska).

I området verkar dessutom sjukvårdsdistriktets egna ambulanser och ambulanser av privata tjänsteproducenter.

Akutvårdstjänsternas tillgänglighet, kvalitet och innehåll har definierats sjukvårdsdistriktets beslut om servicenivå.

Kommentarer om akutvården

Om du har kommentarer om Västra Nylands räddningsverks akutvårdstjänster eller kundservice, vänligen skicka dem via vårt responssystem.

Det nivåstrukturerade systemet för akutvård

Västra Nylands räddningsverk verkar som en del av det nivåstrukturerade systemet för akutvård. Målet är att föra den undersökningskapacitet och vård som situationen kräver till patienten.

Räddningsverkets enheter är spridda över verksamhetsområdet för att hjälpen ska komma fram så snabbt som möjligt. Enheterna är i beredskap varje dag dygnet runt.

Vi samarbetar bland annat med de närliggande räddningsverken, avtalsbrandkårerna, sjukvårdsdistrikten, FinnHEMs läkarhelikopter, Gränsbevakningsväsendet, primärvården, socialvården och polisen.

Larm till enheterna för första insats kommer koncentrerat från Nödcentralen, som bedömer hurdan hjälp patienten behöver.

Läs mer om akutvård och det nivåstrukturerade systemet.

Akutvårdens studerande och praktikanter

Varje år utför flera studerande inom hälsovårds- och räddningsbranschen samt inom medicin arbetspraktik i akutvård inom Västra Nylands räddningsverk. De utför arbetspraktik som anknyter till deras yrkesexamen i ambulanser på vård- eller basnivå.

Dessutom besöker många proffs inom räddnings- och hälsovårdsbranscherna vår akutvårdstjänst varje år.

Läroanstalter som är intresserade av arbetspraktik kan kontakta Västra Nylands räddningsverks lägescentral per telefon på tfn 029 151 2112 eller per e-post på lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi.

Studerande som vill hitta en plats för arbetspraktik kan kontakta oss per e-post på ehopiskelijat.lu@pelastustoimi.fi

Glömde du någonting i ambulansen?

Om du glömde någonting i ambulansen, kan du fråga efter den hos Västra Nylands räddningsverks lägecentral 029 151 2112.

Mer information

Akutvårdens kontaktuppgifter

Lägescentralen tfn 029 151 2112 (växel)

e-post: lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Fakturering: myyntilaskut@luvn.fi

Ge respons