Hoppa till innehåll

Vi hjälper dig!

Krishjälps- och jourtelefonerna ger akut krishjälp i plötsliga krissituationer, t.ex. om en närstående plötsligt dör, om du eller en närstående har utsatts för våld, blir invalidiserad eller allvarligt sjuk eller råkar ut för en eldsvåda. Du kan också kontakta social- och hälsovårdsmyndigheterna i din region.

En olycka är alltid en uppskakande händelse för offret, men även för närstående och för dem som hjälper till vid olyckan – du vet väl hur du ska be om hjälp.

MIELI Psykisk Hälsa Finlands kristelefon

 • 09 2525 0111
 • 24/7 telefonjouren på svenska och arabiska betjänar även på engelska

Kristelefon

 • 09 2525 0112
 • mån, ons kl. 16–20 och tis, tor, fre kl. 9–13
  telefonjouren på svenska och arabiska betjänar även på engelska

Kristelefon, på arabiska

 • 09 2525 0113
 • mån, tis kl. 11–15, ons kl. 13–16 och 17–21 samt tor kl. 10–15
  telefonjouren på svenska och arabiska betjänar även på engelska

Kyrkans samtalstjänst

 • 0400 22 11 80
 • alla kvällar kl. 20–23
  telefonjour på finska 0400 22 11 80, sön–tor kl. 18–01, fre och lör kl. 18–03

Mannerheims Barnskyddsförbund

 • Barn- och ungdomstelefonen 0800 96 116, mån–ons kl. 14–17 och tor kl. 17–20
 • Föräldratelefonen 0800 922 77, mån–tis kl. 10–13 och 17–20, ons kl. 10–13 och tor kl. 14–20 (service på svenska kan inte garanteras)
 • gratis

Minnesförbundet

 • Stödtelefonen Minneslinjen 09 8766 550 ger handledning och råd på finska om minnessjukdomar mån, tis och tor kl. 12–17 (0,08 €/min+lna)
 • Minneslinjen betjänar på svenska tis kl.14–17 på samma telefonnummer

Stödtelefonen Vertaislinja

 • 0800 9 6000, gratis
 • Genom stödtelefonen Vertaislinja når du en god lyssnare då det gäller anhörigvårdarens vardagssituationer året runt varje dag kl. 17–21. Erfarna och utbildade anhörigvårdare besvarar samtalen.

Närståendevårdarnas förbunds rådgivningstelefon

 • 020 7806 599
 • mån–tor kl.  9-15

Rusmedelsrådgivning (EHYT rf)

Vill du prata om ditt eget, en närståendes eller en klients rusmedelsmissbruk?

 • 0800 900 45, anonymt och konfidentiellt
 • 24/7 jour varje dag året om

Suvanto-linjen (på finska)

Hör du till den äldre befolkningen och oroar dig för din egen hälsa och säkerhet eller för någon äldre person som du känner? Ring Suvanto-linjen.

 • 0800 06776
 • tis och tor kl. 13–15
   

Kvinnolinjen

Ditt samtal besvaras alltid av ett proffs. Linjen är avsedd för kvinnor som upplevt våld eller hot och som hör till en grupp med särskilda behov eller en minoritet. Dessutom kan professionella hjälpare och närståendevårdare ringa i våldsfrågor som gäller deras klienter.

 • 0800 02 400
 • ons kl. 9–13 och den första lördagen i varje månad kl. 8–11