Hoppa till innehåll

Planera och öva

Ta reda på utrymningsvägarna

Både i hemmet och i fritidsbostaden är det mycket viktigt att alla känner till vilka utrymningsvägar som finns i händelse av en eldsvåda. Var särskilt uppmärksam på utrymningsvägarna på främmande platser, till exempel i en semesterbostad, på hotell, när du är på besök, i affärscentrum, på fartyg och i offentliga lokaler. Tänk på din säkerhet och var uppmärksam på omgivningen.

Ha alltid koll på var du är!

Lär känna din omgivning och tänk på din egen och din familjs säkerhet. Det är inte alltid möjligt att ta sig ut den vanliga vägen, så alla måste känna till alternativa utrymningsvägar. Reservutgången kan vara en annan dörr, ett fönster eller en balkong.

Du har bara ett par minuter på dig att ta dig ut, varför utrymningsvägarna inte får vara blockerade. Ytterdörrarna måste enkelt kunna öppnas inifrån utan nyckel. Om fönster ska användas som utrymningsväg måste de vara försedda med fastmonterade handtag. Moderna fönster är svåra att krossa och det finns ingen tid för det.

En eldsvåda sprider sig snabbt

Du måste snabbt kunna ta dig ut ur ett brinnande rum och bostaden – det får ta högst 2–3 minuter från det att du upptäcker branden. Agera rätt!

Gör det svårt att ta sig in i din bostad, men ...

Se till att man kan ta sig ut enkelt och snabbt!

Om din egen bostad brinner

 • Försök släcka branden med en brandfilt eller handbrandsläckare om det är tryggt. Äventyra inte din egen eller andras säkerhet.
 • Kryp eller åla dig fram vid behov eftersom röken och värmen stiger uppåt.
 • Stäng dörrar och fönster efter dig när du lämnar bostaden.
 • Hjälp andra att ta sig ut.
 • Gå ända ut.
 • Ring 112 från en säker plats.
 • Vägled brandkåren till platsen.
 • Använd trapporna, du kan bli instängd i en hiss.
   

Om det brinner hos grannen eller i trappuppgången

 • Stanna i din bostad och håll ytterdörren stängd – röken är livsfarlig och dödar snabbt.
 • Gå aldrig ut i en rökfylld trappuppgång.
 • Ring 112.
 • Täta ytterdörrens springor och ventilationskanalerna till exempel med en fuktig handduk.
 • Gå ut på balkongen eller ställ dig vid ett öppet fönster – vänta på hjälp.
 • Ropa och vifta med armarna, gardinerna eller något liknande så att räddarna upptäcker dig.
 • I ett flervåningshus utgör varje bostad en brandcell, vilket hindrar elden och giftiga
 • brandgaser från att sprida sig från en bostad till en annan.

Läs mer:

Primärsläckning
Handbrandsläckare
Ring 112