Hoppa till innehåll

Planmässig verksamhet

Myndigheterna planerar sin verksamhet så att samhällets livsviktiga funktioner tryggas. Meningen med befolkningsskyddet är att skydda människor under en väpnad konflikt. Den internationella symbolen för befolkningsskyddet är en liksidig blå triangel på orange botten.
Civilskyddslogo, blå triangel på en orange bakgrund

Myndigheterna planerar sin verksamhet så att samhällets livsviktiga funktioner tryggas.

Ett skyddsrum är ett utrymme eller en byggnad som är avsedd för att skydda befolkningen vid eventuella gas- eller giftläckage, väpnade anfall, radioaktiva nedfall eller motsvarande hot. I Finland är skyddsrummen planerade för att ge skydd endast under väpnade konflikter.

Under normala förhållanden kan skyddsrummen användas till exempel som förråd. Ett skyddsrum ska kunna tas i bruk inom 72 timmar. Ett husbolag kan ha ett eget skyddsrum eller ett gemensamt skyddsrum tillsammans med andra husbolag. Allmänna skyddsrum är avsedda för att skydda personer som bor och vistas samt rör sig utomhus i området. På landsbygden och i småhusområden saknas vanligen skyddsrum. I småhus ansvarar invånarna själva för skyddet.

Beredskap på eget initiativ

En byggnads ägare eller innehavare, ämbetsverk, inrättningar, företag och sammanslutningar är skyldiga att på eget initiativ förbereda sig inför störningssituationer och undantagsförhållanden. I Räddningslagen och räddningsförordningen står vilka objekt det ska finnas en räddningsplan för. Räddningsplanen ska ange hur farliga situationer ska förebyggas. Planen ska innehålla tydliga instruktioner.

Du tar hand om din egen säkerhet genom att förbereda dig på ditt eget initiativ.

Hur förbereder jag mig och vad behöver jag?

Ta med till skyddsrummet:

  • mat för 2–3 dygn (72 timmar) och dricksvatten
  • bestick och burköppnare
  • bekväma och varma kläder, liggunderlag, täcke eller sovsäck och huvudkudde
  • personliga hygien- och tvättartiklar
  • ficklampa, batterier, pappershanddukar och plastpåsar
  • tidsfördriv: böcker, tidskrifter, spel och leksaker
  • KOM IHÅG eventuella mediciner!

Evakuering

Evakuering betyder att myndigheterna flyttar befolkningen eller en del av den från ett område som hotas av fara och tas emot i ett tryggt område. Evakuering görs för att trygga människors liv och samhällets viktigaste funktioner.

Ta i första hand skydd inomhus – ta dig till ett skyddsrum först när myndigheterna uppmanar till det.

Ha på radion hela tiden, följ medier, lyssna på meddelanden och nyheter. Kontrollera alltid nyheters och meddelandens ursprung, framför allt när du använder kanaler i de sociala medierna.

Läs mer:

STUK - Myndigheterna samarbetar i nödsituation med strålrisk 
Anvisningar till sällskapsdjursägare i befolkningsskyddssituationer
Beredskap är en del av räddningsväsendets grundläggande arbete
Genom befolkningsskyddet bistås civilbefolkningen
Skyddsrummen ska användas under krigstid