Hoppa till innehåll

En brandfilt är effektiv vid primärsläckning

En brandfilt är billig och lättanvänd släckningsutrustning för hemmet och fritiden. Brandfilten är tillverkad av glasfibertyg som kortvarigt kan stå emot temperaturer på flera hundra grader. Brandfilten har en kvävande effekt. Köp alltid en tillräckligt stor brandfilt. När det brinner är det viktigt att du kan skydda dig själv och täcka in det brinnande objektet ordentligt. Storleken 120x180 cm rekommenderas.

Brandfilten lämpar sig utmärkt för bränder i elektrisk utrustning och små bränder i vätskebehållare, till exempel i en frityrgryta. Den hör också till de släckningsredskap som fungerar bäst om en människas kläder fattar eld. Öva dig att använda en brandfilt. 

Genom att använda en brandfilt på ett korrekt och effektivt sätt har man kunnat undvika till och med stora person- och egendomsskador.

En brandfilt kan vanligen bara användas en gång och ska sedan läggas i blandat avfall. Läs tillverkarens instruktioner om hur man gör sig av med brandfilten.

Bruksanvisning för brandfilt

 • Fäst alltid brandfilten på väggen, nära en potentiell brandkälla (tvättmaskinen, kylanordningar, grillen).
 • Ta tag i de båda remmarna, dra ut filten och veckla ut den ordentligt.
 • Håll i remmarna eller i två hörn och skydda händerna bakom filten.
 • Om du är utomhus/det blåser ska du sätta ena foten på filtens fåll och närma dig elden med vinden i ryggen.
 • Sträck händerna rakt fram när du är nära elden så att filten bildar ett skydd mot elden och röken.
 • Gå så nära det brinnande föremålet som möjligt.
 • Bred ut filten över lågorna och flytta dig bakåt, bort från elden. Lämna alltid kvar filten över föremålet.
 • Ring efter hjälp på numret 112 när du har satt dig i säkerhet.
 • Fortsätt att släcka med andra primärsläckningsredskap om det är möjligt.

Bruksanvisning för brandfilt

Om en person eller kläderna brinner

 1. Säg till personen att lägga sig ner eller försök få ner honom eller henne på marken.
 2. Ta filten och närma dig från sidan eller huvudet och lägg filten över personen.
 3. LÄMNA HUVUDET UTANFÖR FILTEN, SKYDDA FÖRST ANDNINGSORGANEN genom att stryka med händerna över filten så att den sluter tätt kring halsen, fortsätt att sluta tätt kring överkroppen och nedåt längs sidorna.
 4. Ring 112, ge omedelbart första hjälpen.
 5. Kyl ner med vatten om det är möjligt.

Läs mer:

Användning av handbrandsläckare
Primärsläckning