Hoppa till innehåll

Anmälan om brandrisk

Myndigheter bör anmäla uppenbar brandrisk som de upptäcker i samband med sin tjänsteförrättning eller i något annat samband eller om en annan risk för olyckor till räddningsmyndigheten (42 § i räddningslagen).

Anmälningsskyldigheten gäller också kommuner, andra offentliga samfund och deras personal. Också verksamhetsutövare som sörjer för  driften av en vårdinrättning och ordnandet av service- och stödboende samt personalen i dessa är skyldiga att anmäla en fara de upptäckt.

Anmälan kan också göras av en privat verksamhetsutövare eller person.

Lämna in anmälan på räddningsverkens blankett för anmälan om brandrisk.

Observera att handläggningen av ärendet kräver att räddningsmyndigheten kontaktar dig för närmare uppgifter. Lämna därför alltid dina aktuella kontaktuppgifter i samband med anmälan, så säkerställer du att vi kan handlägga ärendet smidigt.

Exempel på möjliga faror och risker

  • Lägenheten saknar fungerande brandvarnare (det ska finnas minst en brandvarnare per påbörjad 60 m2 per våning).
  • I bostaden och/eller i dess omedelbara närhet har det samlats en märkbar mängd föremål eller skräp som gör det svårare att agera i bostaden eller att använda utrymningsvägarna.
  • I bostaden finns en risk för att en brand kan antändas och spridas ovanligt snabbt, om överlopps föremål förvaras till exempel på spisen eller i omedelbar närhet av eldstaden.
  • Bastun är full av föremål eller det finns föremål i omedelbar närhet av bastuugnen.
     

Mer information

Jourhavande brandinspektör, tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30. 

Ge respons