Hoppa till innehåll

Målet med räddningsverkets övervakning är att förebygga eldsvådor och andra olyckor samt att öka beredskapen att bekämpa olyckor.

Genom brandsyn och andra åtgärder övervakar räddningsmyndigheten att verksamhetsidkaren, fastighetens ägare eller innehavare följer de skyldigheter som de har ålagts.

Brandsyn

I samband med brandsynen ger brandinspektören anvisningar och råd i fråga om brandsäkerhet. Av brandsynen görs ett protokoll.

På begäran ska fastighetens ägare, innehavare eller verksamhetsidkare lämna in en räddningsplan och annan information om byggnadens brand- och utrymningssäkerhet.

Brandsyn görs årligen till exempel i vårdanstalter, affärer, inkvarteringslokaler och fabriker. Vid behov kan räddningsmyndigheten göra en särskild brandsinspektion.

Räddningsverkets övervakning grundar sig på en övervakningsplan som görs upp årligen.

Tillsynsavgifter (pdf)

Anmälan om brister vid sotning

Sotaren bör meddela räddningsverket skriftligt om hen lägger märke till så allvarliga fel eller brister i en eldstad eller rökkanal att de orsakar brandfara. Sotaren har även en skyldighet att meddela räddningsverket om sotningen inte går att genomföra tryggt på grund av säkerhetsbrister. Sotaren kan anmäla bristerna till den jourhavande brandinspektören.


Mer information och inlämning av blanketter

Jourhavande brandinspektören

tfn 040 631 2916 (endast samtal)
vardagar kl. 9–14.30
palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi

Ge respons