Hoppa till innehåll

Elektroniska meddelanden

Anmälan om uppgörande av eld

Med detta formulär anmäler du öppen eld och hyggesbränning. Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten så tidigt som möjligt innan verksamheten/bränningen påbörjas.

Anmälan om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor

Med detta formulär gör du en anmälan i enlighet med 42 § i räddningslagen 379/2011. Syftet med uppgifterna i anmälan är att förebygga olyckor.

Anmälan om privat användning av fyrverkeripjäser

Med detta formulär anmäler du privat användning av fyrverkeripjäser. Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast fem (5) dygn innan fyrverkeripjäserna används.

Anmälan om användning av specialeffekter

Använd detta formulär om du vill anmäla användning av specialeffekter vid ett publikevenemang. Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före evenemanget.

Anmälan om eldföreställning

Använd detta formulär om du vill anmäla en eldföreställning. Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före evenemanget.

Anmälan om tillfällig inkvartering

Använd detta formulär om du vill anmäla tillfällig inkvartering. Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före inkvarteringen.